Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Личните карти и шофьорските книжки, удължени с 6 месеца, ще са валидни само на територията на страната

„Валидността на личните карти се удължава с 6 месеца. В срока на удължение на тези лични карти, те ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а свидетелствата за управление на моторно превозно средство са валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на МПС, само и единствено на територията на страната“. Това обяви Светлана Ценева, директор на Дирекция „Български документи за самоличност“ по време на извънредния брифинг, свързан с административните промени за гражданите и приетите мерки с влизането в сила на Закона за извънредното положение.

По данни на МВР се наблюдава рязък спад в издаването на лични документи. На 9 март са приети лични карти 5691, паспорти – 4302, свидетелства за управление на МПС – 1269. В сравнение с 23 март, са приети 1071 лични карти, 295 паспорта и 271 свидетелства за управление на МПС.

„Тъй като предоставянето на административната услуга по издаване на български лични документи няма да преустанови своя режим на работа, по желание на тези граждани, ще могат да се издават нови документи и преди изтичането на срока на валидност на този 6-месечен срок“, каза още Светлана Ценева.

Освен това се удължава с 6 месеца и срокът за пребиваване на постоянно и временно пребиваващите у нас граждани на трети страни, както и граждани на ЕС, които се намират на територията на България.

„Чуждестранните туристи, които трябва да напуснат страната, ако са възпрепятствани могат да се обърнат към звено „Миграция“, за да им бъде удължен 3-месечният срок, в който имат право да бъдат в България“, обясни Николай Николов, директор на Дирекция „Миграция“.

Предвижда се документите на чужденците, които пребивават продължително у нас до 1 година, чийто срок изтича по време на извънредното положение, да подадат документи 14 дни след изтичане на извънредното положение, като този срок няма да се счита за прекъсване и няма да се смята за нарушение на Закона за чужденците в Република България. Същото ще важи и за чужденците, които не са на територията на страната и които са обвързани от възможността да се приберат до изтичане на разрешения срок. За тях е предвидена възможност те да направят това до 14 дни след изтичане срока на извънредното положение. 

Туристите с право да пребивават у нас до 3 месеца, на които този срок изтича, трябва да напуснат страната. Ако по независещи от тях уважителни причини те не могат да го направят, могат да се обърнат към териториалните звена „Миграция“ за удължаване на периода, в който се налага те да останат в България.

Под 100 души има в домовете за задържане на незаконно пребиваващите чужденци в София и в Любимец.

„Към момента миграционната обстановка е спокойна. Отдаваме го и на климатичните условия. Не се наблюдава увеличаване на установените незаконно пребиваващите чужденци, успели да влязат на наша територия. От началото на годината около 200 чужденци са успели да влязат в България и са били настанени в домовете. От тях 125 сме успели да върнем, което е много голям успех“, обясни Николай Николов, директор на Дирекция „Миграция“. 

„Сроковете на разрешенията за търговия с оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и придобиване, съхранение и употребата им, които изтичат по време на закона, се удължават с два месеца от отмяната на извънредното положение“, обясни Дамян Димов, инспектор в Сектор „Контрол на общоопасните средства“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

 

още от България