нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Въглеродна неутралност - мисията възможна!

Участниците във втори панел на Зеления форум на Мениджър: Миклош Шмит /на екрана/, Камелия Славейкова, Красимир Колев, Ясен Гуев, инж. Пламен Панчев. Снимки: Юлиян Донов.

Въглеродната неутралност е постижима цел, категорични са участниците във втория панел на провеждащия се днес XII Зелен форум, организиран от „Мениджър“. Един от големите емитиенти на въглеродни емисии е глобалната верига на доставки. Финландската компания Карготек е глобален лидер в едно от важните звена на тази верига – логистиката. Затова компанията се ангажира до 2030 г. да намали въглеродните емисии от участието си в тази верига с 50%. Това би означавало да бъдат премахнати от пътищата около 1 млн. автомобили, сподели Миклош Шмит, глобален ръководител на Cargotec Business Services и генерален мениджър на Карготек България. Компанията е фокусирана върху това да осигурява интелигентно придвижване на стоки и да оптимизира движениетона товари както по море, така и по суша. Сама по себе си Карготек няма съществен принос в общия въглероден отпечатък на тоззи сегмент. Той идва от цялостния процес на функциониране на глобалната верига на доставки. Компанията има стратегия в три стъпки за постигането на генералната си цел: декарбонизиране на веригата на доставки, използване на стомана с ниско съдържание на въглерод, предоставяне на решения, намаляващи индиректните емисии от дейността на останалите участници в придвижването на товари, уточни Миклош Шмит. По тази причина, към трите основни стратегически подхода за постигане на основната си климатична цел, компанията добавя сериозни инвестции в устойчив дизайн за оценка на жизнения цикъл на своите продукти, както и в събиране, проследяване и обработване на данни за климата и влиянието на дейностите на цялата верига на бизнес операции в логистиката и движението на товари.

Целта е да се превърнем в лидер на устойчивото придвижване на товари в света, сподели и Калина Иванова, Одитор "Околна среда" на Карготек България.

Смятаме да постигнем това чрез електрификацията като предлагаме електрически версии на продуктите ни, а не базирани на дизел и бензин и дигитализация. Компанията предлага цялостни решения и в тази област през специализирани софтуери за управление на процеса по доставка на товари.

Въглеродната неутралност е неизбежна  промяна, която трябва да се случи много бързо, но не е по силите само на една компания или пък само на бизнеса, коментира Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell за България.

Пътят на декарбонизацията за Шел на глобално ниво и в България също следва промяна, започнала през последните години, така че тя вече не е просто петролна компания. Шел иска да се позиционира като енергийна компания със сериозни амбиции – до 2050 да стане енергийно неутрален бизнес и то, в сътоветствие с нуждите на обществото, уточни тя.

До 2025 г. например, компанията си поставя за цел да има 500 хил. зарядни станции за електромобили на своите бензиностанции, до 2030 – 2,5 млн., както и да започне собствено производство на такива станции. В България компанията също е започнала такава програма като вече има позиционирани на различни локации 16 зарядни станции в страната.

Шел има ясна стратегия за своята бизнес трансформация, която обхваща както намаляване на собствените емисии, така и индиректните емисии, свързани с производствените процеси и крайния клиент, което е най-тежката задача. През конкретни цели, до 2030 г. ще се фокусираме върху намаляване на собствените ни емисии след което обхватът ще бъде разширен и към индиректните емисии. Стратегията на компанията за изпълнението на тази цел почива на четири стълба – избягване на въглеродните емисии където е възможно, намаляване на въглеродните емисии чрез разработване на иновативни горива и услуги, които редуцират въздействието върху околната среда, компенсиране на вреден въглероден отпечатък със специално разработена програма за бизнес клиенти и дейности по социални каузи. Сравнително нова услуга, която започва да развива компанията е закупуването и на т.нар. въглеродни кредити.

Нова концепция за предоставяне на бизнес среда за постигане на въглеродна неутралност е разработила Тракия икономическа зона, за да стане още по-привлекателна за чуждестранни инвестиции, разказа инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона. Към момента всички бизнеси, които оперират там, разполагат с енергийно ефективни сгради, а вече се разработва и цял парк за възобновяема енергия тъй като има все по-голям интерес от производителите към нея.

Добре прогнозирани, добре управлявани в реално време и насочвани към пазара трябва да бъдат възобновяемите източници на енергия като част от уравнението за растящо потребление на зелена енергия, смята Красимир Колев, съосновател и управляващ партньор в ТокУайз.

 Енергетиката е доста консервативна индустрия все още. Наблюдава се ясен тренд на децентрализация на европейския пазар и това е един от ясните трендове, които трябва да се следват. Другият е дигитализацията и дигиталните компетенции в сектора ще бъдат решаващи доколко управлението на зелената енергия ще е успешно за ефективната ѝ реализация, обобщи той.

Генерални спонсори: Еко Партнърс БългарияФилип Морис България

Събитието се реализира с подкрепата наНестле БългарияШнайдер ЕлектрикRemixshop.comКарготек БългарияShell България

Медийни партньори: bTVdir.bggoBioBloomberg TV Bulgaria  Dnes.bg

Партньор локация: Интер Експо Център

още от България