нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Smart Solutions

Подпис с един клик

Evrotrust* има амбицията да направи приложението си за законно е-подписване и е-идентификация чрез смартфон достъпно за целия свят, казва проф. д-р Георги Димитров, член на Съвета на директорите на „Е

Бизнес

Новото „аз“ в дигиталния свят

Електронната идентификация е не просто нова възможност за бизнес, а стъпка към цялостна дигитализация и сътрудничество между различните сектори и институции, казва Ваня Манова, мениджър на Мastercard

Бизнес

Единна входна точка към всички е-услуги

С въвеждането на националната схема за електронна идентификация ще се предостави възможност за сигурно и надеждно взаимодействие по електронен път между гражданите, бизнеса и публичните органи. Какви

Бизнес

Е-идентификацията ще промени коренно начина, по който функционират държавата и бизнесът

Процесът е най-естествено да се води от сертифицираните доставчици на удостоверителни услуги, а останалите играчи на пазара да ползват услуги от тях, казва Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор

Бизнес

Умна енергия

Проект на Siemens във Виена демонстрира ролята на микромрежите в енергийния мениджмънт на сградите и постигането на баланс между производство и потребление на енергияОткритата преди 10 години централа

Бизнес

5G мрежата е в основите на Индустрия 4.0

Навлизането на мрежата от пето поколение ще се усети във всички области, казва Никола Гечев, директор корпоративни продажби във VIVACOM. Телеком операторът стартира осигуряването на 5G в централните ч

Бизнес