нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Около 25 държави имат необходимата верига за доставки на COVID-ваксините

Getty Images

Със значителния напредък в разработката на ваксини срещу новия коронавирус и стартирането на масовото производство на милиарди дози от тях все повече на дневен ред застава следващият въпрос – как да бъдат транспортирани те бързо, но без да се нарушава качеството им.

Около 25 са държавите с най-напреднали логистични системи. Все още има големи част от Азия, Африка и Южна Америка, в които липсва необходимият капацитет на хладилната верига за доставки, подходяща за транспортирането и съхранението на препарат против COVID-19. Това сочи нов доклад на международната логистична компания DHL, изготвен съвместно с McKinsey & Company.

Над 250 потенциални ваксини се разработват в глобален мащаб, а в рамките на следващите две години се очаква 10 млрд. дози от тях да бъдат доставени до всяка точка на света. Веригите на доставки бяха подложени на множество предизвикателства от началото на годината досега, но това, изглежда, е било само началото, защото голяма част от новосъздадените ваксини се съхраняват при много ниски температури, включително преди да бъдат транспортирани.

Трябва ли хладилната верига да стане по-студена?

В мащабното проучване „Осигуряване на пандемична устойчивост“ на DHL се отбелязва, че днешните вериги доставят медицински консумативи при температури между два и осем градуса по Целзий, включително и ваксини. Всяко излагане на неподходящи условия, като например високи температури, може да редуцира и дори да унищожи действието на ваксината.

Обичайно специалистите отделят много време за анализ на условията на околната среда, необходими за доставянето на препаратите, но ваксините срещу COVID-19 се разработват с такава висока скорост, че в момента приоритетни са фактори като безопасност и ефективност. Липсата на данни за стабилността обаче може да доведе до изискването за екстремно ниски температури по хладилната верига на доставки до -80 градуса по Целзий.

Очертава се дори и с използването на максималния капацитет на съществуващата в момента инфраструктура делът на населението на света с достъп до ваксината да се увеличи до приблизително 70% или 5 млрд. души от около 60 държави. Възможността за доставки в Африка остава под въпрос заради високите външни температури и ограничената хладилна верига. Затова е важно да се помисли за нови видове транспорт, свързани с по-малко достъпните региони.

Решения от край до край

Според DHL доставчиците ще трябва да са готови да предложат няколко решения от край до край, които отговарят на различни потребности. От компанията са извели три архетипа във веригата за доставки:

Директна доставка до точката за употреба – това е най-бързият вариант, при който ваксините се вземат палетизирани или в кутии директно от мястото на производство и се транспортират по въздух или суша до крайната дестинация. Този модел обаче е подходящ за първоначално глобално разпространение и в случаите, когато крайната точка е в относителна близост до мястото на производство.

Локален крос-докинг – палетите се запълват с хладилни кутии, които се транспортират до дадена държава по въздух, а след това продължават по земя до крайната точка. Това решение може да намали разходите за доставка и работи добре, особено за по-малки региони, които са далеч от мястото на производство.

Локално съхранение – този модел разчита на съхранението на места за получаване на цели палети, които след това да се разбиват на по-малки количества преди да бъдат изпратени към крайните точки. Подходящ е за по-големи региони и е по-дългосрочно решение за ваксините, които нямат толкова строги изисквания за съхранението от гледна точка на температурата.

Устойчивостта на всеки един от тях зависи от изискванията за температурите, разстоянието за транспортиране и обемите, както и фактори, свързани с разходите, времето, капацитета на складовете и възможността за пакетиране.

Освен това DHL калкулира, че ако 10 млрд. дози от ваксина трябва да се доставят в рамките на следващите две години, то ще са необходими 15 млн. доставки в хладилни кутии, 200 хил. преноса на палети от товароносители, както и около 15 хил. полета. Върху поддържането на изискванията за охлаждане влияние може да окажат осигуряването на качество и преминаванията през митници.

Според DHL списъкът с необходимите усилия за прилагането на рамка за управление на пандемичните доставки изглежда така:

  1. План за отговор на извънредна ситуация
  2. Мрежа от партньорства
  3. Прозрачност на веригата за доставки с ИТ възможности
  4. Физическа логистична инфраструктура
  5. Обединени в работна група ключови организации

Изискване за съхранение и транспорт в различните фази от веригата за доставки

Пример с чувствителни ваксини при два сценария – строг (червено) и конвенционален (жълто)

Градусите, необходими за съхранение на три от ваксините в напреднал етап (по Целзий)

Pfizer – -70 градуса

Moderna – -20 градуса

CureVac – издържа на стайна температура около 24 часа

още от COVID-19