Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕКОПАК остава лидер на пазара за оползотворяване на отпадъци от опаковки

Снимка: Архив

 

Екопак остава лидер сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната за 16-та поредна година. Пазарният дял на организацията за миналата година е 42,11%. За сравнение, втората по дял компания в сектора държи 25,90% от пазара.

Изпълнени са и целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на членовете на ЕКОПАК България  АД за 2019-та година, което е удостоверено и със заповед на министъра на околната среда и водите този месец.

 

 

Общо 107 032,85 тона отпадъци на 1154 компании е събрала и рециклирала през 2019 г. ЕКОПАК България. От тях, над 20 хиляди тона са пластмасовите отпадъци, над 50 хил. тона - хартия и картон, близо 25 хиляди тона е стъкло, 5 106,20 т метали и 6 891,06 т. дърво.

 

Изпълнената цел по оползотворяване е 62,92%, при нормативно определена 60%. Рециклирани са 62,92% от декларираните 170 113,79 т опаковки, пуснати на българския пазар като надхвърлянето на определената нормативна цел от 55% е още по-голямо. Така според заповедта на министъра на околната среда и водите, степента на изпълнение на целите на ЕКОПАК България надвишава изискваната, съгласно Наредбата за ООп.

Дружеството е работило и по изпълнението на сключените договори с 88 общини за създаване и управление на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които обхващат население от 2 543 058 жители, обслужвани от 17 568 броя цветни контейнери с общ обем 24 279 540 литра.

Ефектът върху природата от рециклирането на тези количества е :

  • Спасяване от изсичане на 651 323 дървета.
  • Спестени 349 886, 84 млн. квч. електроенергия; 1 592  млрд. л питейна вода и 165 384 барела петрол.
  • Намаляване на обема на депонираните отпадъци на депата с над 200 407 куб.м.

Извънредното положение затвори хотелите и ресторантите, търговските центрове и обекти, различни производства и доведе до рязък спад в добиването на суровина за рециклиращите компании. Това дава отражение и на дейността на рециклиращите компании, които, въпреки санитарните ограничения са останали на първа линия и са продължили дейността си при спазване на строги хигиенни мерки и стриктна дезинфекция на контейнерите и обслужващата ги техника. От ЕКОПАК отчитат например намаляване на събраните количества картонени и хартиени отпадъци с между 35% и 50% от ХоРеКа бранша, както и на пластмасови и стъклени опаковки. Организацията обаче запазва оптимизъм и очаква пандемията от  Covid-19 да подейства като ускорител на въвеждането и развитието на кръговата икономика.

още от Екология