Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Европейците готови да променят хранителните си навици в полза на околната среда

Guliver/ Getty Images

Повечето европейски потребители са готови да променят навиците си в полза на по-устойчиво хранене, но цената и ограниченият избор забавят подобно развитие. Това сочи актуално проучване на Европейската организация за защита на потребителите (BEUC). Повече от половината от анкетираните посочват, че опазването на околната среда влияе на хранителните им навици (частично - 42,6 процента или много 16,6 процента), според проучването, цитирано от международните информационни агенции. То е направено в 11 страни от ЕС с извадка от около 1000 души.
Грижата за опазването на природата е особено важна за италианските, португалските, испанските, австрийските и словенските потребители и по-малко за Белгия, Литва, Нидерландия и Словакия, които са другите целеви страни наред с Гърция и Германия. Въпреки че имат желание за промяна, потребителите все още са склонни да подценяват влиянието на хранителните си навици върху околната среда, пише БТА.
Над 63 процента от анкетираните не са съгласни с твърдението, че това, с което те се хранят, има отрицателно влияние върху околната среда, а по-малко от половината - 48 процента са на мнение, че хранителните навици имат толкова голямо влияние, колкото има и използването на автомобил.
Според ЕК потреблението на храни всъщност е основният източник на отрицателни въздействия върху околната среда, генерирани от европейските домакинства, следвани от жилищата (най-вече отоплението) и мобилността (преди всичко ползването на лични автомобили), припомня докладът. За по-голямата част от потребителите основната пречка за промяната е цената, но и липсата на познания, по-ясна информация и ограничения избор.

Проучването изследва и консумацията на червено месо в ЕС. Всеки трети потребител сред анкетираните твърди, че е готов да намали потреблението на месо, с изключение на жителите на Италия, единствената от 11-те страни в проучването, в която делът на тези, които искат да намалят потреблението на месо (45,1 процента) надвишава броя на хората, които не са склонни да го направят (26 процента). Над 40 процента от анкетираните потвърждават, че са положили усилие да спрат консумацията на червено месо (6,2 процента) или да я намалят (35,4 процента), сочи проучването на Европейската организация за защита на потребителите. Най-склонни са да го направят са в Италия, Португалия, Австрия и Испания, докато в Литва, Гърция, Словакия и Словения не проявяват особена охота за това. Проучването е направено през есента на 2019 година и не взема под внимание влиянието на кризата с коронавируса.

още от Екология