нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Той е навсякъде в живота ни, а има огромен въглероден отпечатък

Снимка: Shutterstock

Действителният химически процес на производство на цимент излъчва много високи нива на CO2. 

Подобренията в енергийната ефективност на новите централи и изгарянето на отпадъчни материали, вместо на изкопаеми горива, показват, че средните емисии на CO2 на тон продукция са намалели с 18% през последните няколко десетилетия, според Chatham House. Създадена бе Световна асоциация за цимент и бетон (GCCA) с акцент върху устойчивото развитие, която понастоящем представлява около 35% от световния капацитет за производство на цимент. Главният изпълнителен директор Бенджамин Спортън, който бе на конференцията COP24 заяви, че самото съществуване на организацията "е демонстрация на ангажираността на индустрията за устойчивост, включително предприемането на действия по отношение на изменението на климата".

Ако секторът има за цел да изпълни ангажиментите си към Парижкото споразумение за изменението на климата от 2015 г., той ще трябва не само намали използването на изкопаеми горива, но и да потърси варианти за реформа в самия процес на производство на цимент.

Големият замърсител е клинкерът - основният компонент на цимента, при чието производство се излъчва най-голямо количество CO2. Процесът на производство на цимента включва следните етапи:

1. Суровините, предимно варовик и глина, се изкопават и раздробяват;
2. След това се смесват с други материали - като желязна руда или пепел;
3. После се поставят в огромни, цилиндрични пещи и се загряват до около 1450 ° С;
4. Процесът на "калциниране" разделя материала на калциев оксид и СО2;
5. Ново вещество, наречено клинкер, се появява като мраморни сиви топки;
6. Клинкерът се охлажда, смила се и се смесва с гипс и варовик, за да се получи цимент.

През 2016 г. световното производство на цимент е генерирало около 2,2 милиарда тона CO2 - което е равно на 8% от общото отделено количество. Заедно с топлинното изгаряне 90% от емисиите на сектора могат да бъдат приписани на производството на клинкер. Поради това Феликс Престън и колегите му твърдят, че секторът спешно трябва да последва стратегии за намаляване на емисиите на СО2. По-нататъшните усилия по отношение на енергийната ефективност, отдръпването от изкопаемите горива и създаването на механизми за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид ще помогнат, но това, което индустрията наистина трябва да направи, е да се насочи към производството на нови видове цимент, които биха могли да премахнат нуждата от клинкер. 

още от Екология