Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Нова система следи качеството на въздуха в реално време

220

Снимка: Дияна Георгиева/Мениджър Нюз

Нова система, която дава информация за качеството на въздуха в реално време в цялата страна бе представена днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Тя е разработена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и вече е достъпна на сайта на агенцията. Системата използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, а информацията, с която разполага, е от 2015 година до момента. С нея може да се прави преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители като данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.

Освен преглед на данни в реално време, има и възможност за изготвяне на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители. Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри. Още сега, ТУК можете да тествате как работи.

„Това е поредна стъпка, която предприемаме по най-важния приоритет, който поставих още преди две години, встъпвайки в длъжност – подобряване на качеството на въздуха и информиране на обществото. Защото качеството на въздуха е пряко свързано с качеството на живот и здравето на хората“, обясни министър Димов.

Той напомни, че първата стъпка за по-добро информиране на обществеността за качеството на въздуха е направена през 2018 г., когато данните, които се получават от мониторинговата система в България, са свързани с Европейската агенция по околната среда.

„Преминахме всички тестове и тази връзка вече работи много добре. Втората стъпка реализираме сега - да има онлайн информация на сайта на ИАОС в реално време от всички пунктове за данните, които замерваме“, подчерта Нено Димов.

В графиката по подразбиране винаги се представят данните от последните 24 часа, а в системата са заредени и всички от 2015 г. насам. За всеки показател има въздействие върху човешкото здраве, като източник на тази информация е Министерството на здравеопазването, допълни Росалина Инджиева, директор на Дирекция „Информационно обслужване, технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността“ в ИАОС.

За първите три месеца на 2019 г. най-много дни със замърсяване на въздуха с фини прахови частици са измерени в Смолян. Следват Горна Оряховица, жк „Тракия“ в Пловдив, Монтана, Никопол, жк „Надежда“ в София. Почти няма замърсявания в Сливен, Добрич, Пирдоп, Бургас, Девня, Стара Загора. Единственият проблемен за България замърсител са фините прахови частици, като превишенията на нормите се отчитат почти изцяло през зимния сезон, посочи Валери Серафимов, директор на Дирекция „Мониторинг и оценка на околната в среда“ в ИАОС.

още от Екология
18
Сряда
Септември