нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

33 млн. евро за България от програмата за "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност"

Shutterstock

Приблизително 33 млн. евро, от които 28 млн. евро безвъзмездна помощ, ще получи България по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност". Това каза директорът на Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество" в Министерството на енергетиката Венета Цветкова по време на официалното откриване на програмата днес в НДК. Енергийното ведомство е програмен оператор на програмата, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Предвидените средства по програмата са двойно повече спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше 15.6 млн. евро.

Венета Цветкова обяви, че се очаква да се спестят 172 000 тона въглероден двуокис, 117 мегаватчаса енергия, както и 7,4 мегавата инсталирана мощност от възобновяеми енергийни източници.

Процедурата, която ще започне първа, е за рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура. Тя е и най-търсената. Общият бюджет е 8,2 млн. евро, посочи Цветкова. Три и половина милиона евро са средствата, предвидени за ефективно използване на хидроенергийния потенциал. По тази процедура бенефициенти могат да бъдат общини и ВиК предприятия.

Бюджетът, който е предвиден за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане, е 3,4 млн. евро. За подобряване на енергийната ефективност на сгради са отделени 10,7 млн. евро. Има и процедура за енергийна ефективност и оползотворяване на геотермална енергия в промишлеността. По програмата има предвиден бюджет и за няколко "малки грантови схеми", като обучение по геотермална енергия и други.

Общата стойност на програмата ще бъде 210 млн. евро за целия период, информира съветникът в посолството на Кралство Норвегия Грете Йодегаард. Тя изтъкна, че целта на програмата е да се преодолеят икономическите и социални различия. Идеята е да се подобри енергийната ефективност, както и да се засили експертният капацитет в енергетиката. По думите й от гледна точка на посолството това е важно и за развитието на двустранните отношения.

още от Енергетика