Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

КЕВР утвърди промяната в цените на природния газ за първите три месеца на годината

Снимка: Shutterstock

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди променените цени на природния газ за януари, февруари и март 2020 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

Промяната на цените за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и руската компания "Газпром експорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

КЕВР утвърди цена на природния газ за януари 2020 г. в размер на 37,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), като намалението спрямо предишното решение на регулатора от 01.01.2020 г. е с 6,22 лв./MWh или с 14,12%.

За февруари 2020 г. новата утвърдена цена е 33,81 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което в сравнение с предишната цена, одобрена от регулатора, е намалена с 10,23 лв./MWh или с 23,23%.

Цената за март 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е 30,10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с предишната утвърдена цена, намалението е с 13,94 лв./MWh или с 31,65%, изчисляват от КЕВР. 

Намаленията би трябвало тепърва да се отразят в сметките на потребителите.

още по темата
още от Енергетика