нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Отпадат търговете за студен резерв

Снимка: Shutterstock

Народното събрание одобри на второ четене промените в Закона за енергетиката, с които отпадат търговете за студен резерв на електроенергия. Текстовете предвиждат Електроенергийният системен оператор да осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг, предава БТА. 

Според приетите разпоредби производителите с обща инсталирана мощност от 500 киловата до 1 мегават ще могат да предлагат електроенергията си на свободния пазар. С промените от 1 януари 2021 година се премахва задължителна пет процентна вноска към Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за новите ВЕИ проекти.

В началото на дебата Рамадан Аталай от ДПС определи предложенията на парламентарната му група като "сериозна реформа в енергетиката". Сред тях бе и предложението НЕК да не изпълнява функцията си на обществен доставчик. Впоследствие Аталай оттегли предложенията на парламентарната група и мотивира действието си с отказа от подкрепа за тях по време на заседанието на парламентарната комисия по енергетика. Рамадан Аталай припомни, че в срок до 1 юли 2021 г. трябва да имаме пълна либерализация на пазара, с което и мотивира предложението за НЕК.

"Без пълна либерализация на пазара, търгове за капацитет, няма да има", заяви Валентин Николов от ГЕРБ. Той изтъкна, че не това е начинът, тези промени да бъдат правени с предложения за промени между първо и второ четене на законопроекта и настоя за широко обществено обсъждане.

От БСП Таско Ерменков заяви, че предложенията на ДПС, са в унисон с управленската политика на ГЕРБ в областта на енергетиката. Той посочи, че е удовлетворен от факта, че мнозинството в тази зала, явно е възприело идеята, че в края на мандата подобни реформи биха били нелегитимни.

С приетите разпоредби се въвежда ангажимент за отбелязване на така нар. "Стандартизиран товаров профил". Валентин Николов от ГЕРБ обясни, че с въвеждането на този профил всички електроразпределителни дружества се задължават да го обозначат във фактурите, които изпращат на своите клиенти. По думите му, в зависимост от този профил всеки един потребител на електрическа енергия в България ще може да си избере доставчик. "Това е още едно действие с цел либерализацията на пазара не само на едро, но и на дребно", отбеляза депутатът.

С приетите текстове се разширява обхватът на финансиране от "Фонд сигурност на електроенергийната система". По думите на Николов, това става чрез плащанията на лихви от кредитиращи институции, а не само банки. "Ще може да се формира един финансов ресурс, който ще се инвестира в енергийна ефективност и възобновяеми източници. От този финансов ресурс ще могат да се възползват всички български граждани", добави той, след което уточни, че желаещите ще трябва да отговорят на изисквания, определени в наредба на Министерския съвет.

С приетите промени в Закона за енергетиката в допълнителните разпоредби се дефинира понятието "зелен водород" като: "водород, получен чрез електролиза или други технологии, използващи възобновяеми енергийни източници", както и понятието "междусистемен газопровод". Валентин Николов обобщи, че така се дава възможност България да изпълни своите цели до 2030 г., свързани с декарбонизацията и изтъкна, че страната ни е една от малкото държави, която дава дефиниция на термина "зелен водород".

По предложение на Валентин Николов в Закона за енергетиката се правят промени, с които се гарантира спазването на разпоредбите на евродиректива за газовата инфраструктура до и от трета държава, с което се гарантира, че правилата, които се прилагат за преносните газопроводи, свърващи две или повече държави в ЕС, ще се прилагат и по отношение на преносните газопроводи от и до трети страни.  

още от Енергетика