нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Петкова: Строежът на АЕЦ "Белене" ще продължи откъдето е спрял

Снимка: Мениджър нюз

Проектът за изграждане на АЕЦ "Белене" ще продължи оттам, откъдето е спрял по отношение на издадените лицензии. Това обяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол. По думите й, проектът се забавя заради пандемията от коронавируса.

"По отношение на АЕЦ "Белене" ние стриктно спазваме решението на българския парламент. На първо място през юни 2018 г бяха взети две решения, едно от страна на НС, впоследствие беше взето решение на Министерския съвет, свързано с възобновяване на действията по търсене на възможност за изграждане на поректа "Белене", припомни енергийният министър. 

По думите й в изпълнение на решение на Народното събрание, тя е предприела необходимите действия, както и колегите й от БЕХ и НЕК.

"Разработена е процедура за избор на стратегически инвеститор, тази процедура е докладвана, одобрена от Министерски съвет, народните представители са запознати с нея. Към настоящия момент се намираме на етап 5 от процедурата, а именно разработване на информационен меморандум и връчен на участниците, които са включени в кратката листа. Това са няколко комапнии. Първо беше подписано споразумение за конфиденциалност, предоставен им е съответно информационния меморандум, и предстои да им бъде осигурен достъп до информационната зала на проекта, която е ситуирана в НЕК. Достъпът до тази зала е трудно да бъде осъществен, имайки предвид световната пандемия на COVID-19 и наложените ограничения в пътуванията", каза още Петкова. 

Тя коментира конкретен въпрос, свързан с документацията по отношение на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). "Именно в изпълнение на решението на Народното събрание НЕК проведе кореспонденция с Агенцията за ядрено регулиране, отправи запитване до АЯР, в резултат на което получи писмен отговор от 6 декември 2018 г. Тук става въпрос именно за процеса по приключване на процедурата по лицензиране на проекта. АЯР счита, че актовете, издадени във връзка с лицензионния процес и влезли в сила, запазват дейтсвието си. Титулярът НЕК може да черпи права от тях. Такива са издадените от АЯР и влезли в сила актове заповед за одобряване на избраната площадка и разрешението за проектиране. АЯР счита, че при практическото подновяване на действието относно реализирането на проекта,процесът на лицензиране би следвало да продължи", каза още Теменужка Петкова.

"Агенцията за ядрено регулиране коментира не разрешението за стреж, а за проектиране. "Има огромна разлика. Що се отнася до енергийната стратегия на България, вие също добре знаете, че такъв документ няма как да съдържат конкретика", каза още Петкова. Според нея в старата също не е посочено къде ще бъде новата ядрена мощност. "Недейте да изполвате тази тема и да правите политически внушения. По отношение на АЕЦ "Белене" ние стриктно спазваме решението на българсикя парламент", подчерта отново Теменужка Петкова. 

още от Енергетика