нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

13% от работещите в ЕС са самонаети

Снимка: Shutterstock

През второто тримесечие на 2021 година 13% от заетите хора във възрастовата група 20-64 години в Европейския съюз са били самонаети. Останалата част от работещите са класифицирани предимно като служители (86%), а малък дял (по-малко от 1%) - като семейни работници, отчита европейската статистическа служба Евростат.

Сред самонаетите мъжете превъзхождат по численсот значително жените (67 % спрямо 33%). За сравнение, разпределението при двата пола при категорията „служители“ е доста по-равномерно – 52% срещу 48%.

При разбивка по възраст, най-големият дял самонаети лица има сред групата 55-64 години – 17%.  При групата 15-24 г. процентът е 4%, а при тези на възраст между 25 и 54 г. е 13%.

Освен това самонаети се срещат малко по-често сред хората с ниска степен на образование (16% от самонаетите са с ниска степен на образование спрямо 125  със средно равнище на образование и 13% с висше образование).

През второто тримесечие на 2021 г. само 4% от заетите хора  в ЕСна възраст между 20 и 64 години са имали втора работа в. Сред тях 57% са работили на второ място като служители, а 39% - като самонаети.

Сред страните членки на ЕС, най-нисък дял на хората, работещи на две места, е регистриран в Нидерландия - 10%. Следват Финландия и Дания с по 7% и Естония и Литва с по 6%. Най-нисък е делът в България, Румъния и Швеция – 0,5%

още по темата
още от ЕС