нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

България е 10-та в ЕС по дял на населението извън работната сила

Снимка: Getty images

България се нарежда на десето място в Европейския съюз по дял на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.), което е извън работната сила. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат.

През 2020 г. 27,8% от българското население в трудоспособна възраст е било извън работната сила, което представлява ръст с 1 процентен пункт в сравнение с предходната година.

Тенденцията през последните години в ЕС бе за спад на дела на трудоспособното население извън работната сила, като от 32,3% през 2002 г. този дял падна на 26,6% през 2019 г. През 2020 г. обаче е регистриран ръст от 0,5 процентни пункта до 27,1%.

Под хора извън работната сила се разбира лица, които не са нито заети, нито безработни, но по-различни причини не са на разположение или в момента не търсят работа. Тук влизат например хората, които учат, както и тези, които се грижат за член на своето семейство. В тази категория са и поради заболяване или увреждане.

Лидер по този показател в ЕС е Италия, където над една трета (35,9%) от трудоспособното население е било извън работната сила през 2020 г. Следват Хърватия (32,9%), Гърция (32,6%), Белгия (31,4%) и Румъния (30,8%).

Най-нисък е делът на трудоспособното население извън работната сила в Швеция (17,5%), Нидерландия (19,1%), Естония (20,7%), Германия (20,8%) и Дания (21,0%).

още от ЕС