нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

България на второ място по приключените разследвания на ОЛАФ през 2020 г.

Shutterstock

България на второ място в ЕС по брой на случаите, разгледани и приключени от Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ). Броят на започналите разследвания за злоупотреби у нас е 8, колкото са и в Унгария и Румъния. Най-много случаи са били разследвани в Италия – 13. Това показва доклад на ОЛАФ за дейността през 2020 г.

У нас 7 от всички 8 случая са приключили с изписани препоръки от страна на ОЛАФ.

Докладът показва още, че в по-широкия период между 2016 и 2020 г. българските власти са взели отношение по само 4 от общо 12 препоръки, отправени от ОЛАФ по засечени злоупотреби у нас. При това от тези 4 случая има само 1 повдигнато обвинение. За 4 годишния период най-много повдигнати обвинения има в Италия - 10, от общо 29 препоръки, направени след разследвания на ОЛАФ.

Общият брой на засечените от ОЛАФ нередности във връзка с усвояването на Европейски структурни и инвестиционни фондове и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в периода 2016 г. – 2020 г. е 1275, които имат финансово отражение на 2,2% от всички средства. Трябва да се има предвид, че тези нередности са както свързани със злоупотреби, така и такива, които не са свързани със злоупотреба.

В съседна Румъния за същия период общият брой на нередностите е 4327, които имат отношение по 3,4% от средствата.  

Най-много нередности са отчетени в Испания (5681), които имат отношение по 1,9% от средствата. Най-голям дял от средствата е засегнат от нередности в Словакия – 19%, като там техният брой е 1281.

още от ЕС