нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Държавният дълг в Еврозоната за първи път прехвърли 100% от БВП

Снимка: Getty images

В края на първото тримесечие на 2021 г. държавният дълг в Европейският съюз е достигнал 92,9% от брутния вътрешен продукт, а в Еврозоната – 100,5%, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

Този резултат е до голяма степен повлиян от политиките за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията и възстановителни мерки, за които продължават да се отделят значителни средства.

За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2020 г. държавният дълг в ЕС е бил 90,5%, а в Еврозоната – 97,8%. Ръстът е още по-голям на годишна база – 79,2% през първото тримесечие на 2020 г. спрямо 92,9% през първото на 2021 г. в ЕС, и  86,1% през първите три месеца на миналата година до 100,5% през периода януари-март 2021 г. в Еврозоната.

За първото тримесечие България е сред страните в ЕС най-малък дял на дълга спрямо БВП – 25,1%, като показателя е по-нисък само при Естония (18,5%) и Люксембург (28,1%).

Най-високи нива са отчетени в Гърция (209,3%), Италия (160,0%), Португалия (137,2%), Кипър (125,7 %), Испания (125,2%),Белгия (118,6%) и Франция (118,0%).

Ръст на държавния дълг през първото тримесечие в сравнение с периода октомври-декември 2020 г. са отчели 23 страни членки на ЕС. В две държави показателят е намалял, а в Словакия и България е останал без промяна.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г., всички страни отчели ръст на държавния дълг към края на 2021. Най-голямо увеличение има в Кипър (29,5 процентни пункта), Гърция (28,6 пп), Италия (22,1 пп) и Португалия (18,0 пп). Най-малък ръст са отчели Ирландия (1,7 пп), Швеция (4,5 пп) и България (5 пп).

още от ЕС