Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕК отчита положително развитие в правосъдието в повечето държави

Снимка: Getty Images

Положително развитие в областта на правосъдието наблюдава Европейската комисия от 2012 г. насам в повечето държави, за които по-рано се отбелязваше, че са изправени пред определени предизвикателства в тази сфера. Това гласи съобщение на ЕК от петък, в което се представят данните за състоянието на правосъдието в ЕС със сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта. 

В почти всички тези държави продължителността на съдебните производства, разглеждани на първа инстанция, е намаляла или е останала непроменена. Почти всички държави са отчели висок дял на приключените производства (над 97 на сто), което означава, че съдилищата са в състояние да се справят с новозаведените дела и постигнат напредък по висящите дела.

Еврокомисията оценява ефективността в някои области на правото на ЕС, избрани заради тяхното значение за единния пазар и бизнес средата. В това число влиза правото в областта на защитата на потребителите, в което приключването на делата в седем държави е отнело по-малко от три месеца; изпирането на пари, при което продължителността на първоинстанционните съдебни производства е от средно една година в половината държави от ЕС до две години в други страни, изправени пред предизвикателства с наказателното преследване на престъпления, свързани с изпирането на пари. 

Усещането за независимост на съдебната власт е намаляло в сравнение с миналата година, сочи докладът на ЕК. Проучване на Евробарометър показва, че в две трети от държавите от ЕС този показател се е подобрил в сравнение с 2016 г., но от миналата година усещането на обществеността за независимостта на съдебната власт е намаляло в около две пети от всички европейски държави и в около половината от държавите, изправени пред предизвикателства.

Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите, следвана от натиска от икономически или други интереси.

Почти всички държави от ЕС предоставят онлайн достъп до известна информация за своята съдебна система и мнозинството от тях предоставят данни за хора с увредено зрение или слух, както и за хора, за които съответният език не е роден, отчитат експертите на ЕК. 

Държавите започват да въвеждат схеми за съдебни решения в четим от машина формат, макар да има различия в постигнатия напредък. Решенията в този формат са по-лесни за използване от страните в производството и по-достъпни за широката общественост.

В по-малко от половината от държавите съществуват подходящи за деца сайтове с информация за съдебната система. Жените все още представляват по-малко от половината от съдиите във върховните съдилища на повечето държави в ЕС, се посочва в документа. 

още по темата
още от ЕС