нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕК потвърди, че е получила Плана на България за възстановяване. Започва работа по оценката му

Европейската комисия потвърди днес, че е получила плана на България за икономическо възстановяване. Сега предстои комисията да започне работа по изготвянето на оценка, а след това планът да бъде утвърден от Съвета на ЕС, уточни говорител на ЕК. Планът определя реформите и проектите за бюджетни инвестиции, които България възнамерява да осъществи със средствата от ЕС и бе представен, след като ЕК и българските власти имаха интензивен диалог, се посочва в съобщение на комисията.

България поиска безвъзмездно 6,6 милиарда евро по бюджета на ЕС за възстановяване на икономиката. Българският план е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Той включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването.

Проектите в плана са разгърнати до 2026 г., пояснява комисията. Те са в пет от общо седемте европейски водещи области, се посочва в съобщението.

Комисията ще оцени плана на България по 11 изисквания. Тази оценка ще включва преглед, дали планът допринася за ефективното преодоляване на всички или на значителна част от предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в рамките на европейския семестър. Също така ЕК ще оцени дали в плана е предвидено поне 37 на сто от разходите да бъдат за инвестиции и реформи в подкрепа на целите за опазване на околната среда и поне 20 на сто - за цифровия преход.

Когато оценката на комисията е готова, Съветът на ЕС ще има четири седмици за одобрение, поясни говорител на ЕК. Той уточни, че досега ЕК е одобрила плановете на 22 държави, а Съветът на ЕС - на 19 страни. Изплащането на средства до момента е започнало към 17 държави.

още от ЕС