нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕК прие обща фармацевтична стратегия за Европа

Снимка: Shutterstock

Европейската комисия прие фармацевтична стратегия за Европа, за да гарантира на пациентите достъп до иновативни и финансово достъпни лекарства и да окаже подкрепа на конкурентоспособността, капацитета за иновации и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС.
Стратегията ще позволи на Европа да покрие своите фармацевтични нужди, включително по време на кризи, чрез солидни вериги на доставка, съобщиха от ЕК.

Целите на Фармацевтичната стратегия за Европа са четири:

1. Гарантиране на достъп на пациентите до финансово достъпни лекарства и удовлетворяване на все още неудовлетворените медицински потребности (напр. в сферата на антимикробната резистентност, онкологичните заболявания, редките заболявания);

2. Подкрепа за конкурентоспособността, иновативността и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС и за разработването на висококачествени, безопасни, ефективни и по-екологични лекарства;

3. Подобряване на механизмите за готовност и реакция при кризи и действия, насочени към сигурността на доставките;

4. Силен глас на ЕС на световната сцена — чрез утвърждаване на високи стандарти за качество, ефикасност и безопасност.

още от ЕС