нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕК ще се стреми към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвите до 2050 г.

Снимка: Getty Images

Европейската комисия прие плана за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата до 2050 година. Предвижда се дотогава замърсяването на природата да не причинява повече вреди за човешкото здраве и околната среда. 

В плана се определя интегрирана визия за 2050 г.: свят, в който замърсяването е намалено до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве и естествените екосистеми, както и стъпките за постигане на това. Документът свързва всички съответни политики на ЕС за борба със замърсяването и предотвратяването му, като поставя специален акцент върху начините за използване на цифрови решения за справяне със замърсяването. Предвидени са прегледи на съответното законодателство на ЕС, за да се установят оставащите пропуски в законодателството на ЕС и къде е необходимо по-добро прилагане, за да се изпълнят тези правни задължения. 

За да се насочи ЕС към целта за 2050 г. за по-здрави хора и планета, в плана за действие се определят ключови цели за 2030 г. за намаляване на замърсяването при източника в сравнение с настоящото положение, и са очертани редица водещи инициативи и действия. 

Заедно със Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, приета миналата година, планът за действие е израз на амбицията на ЕС за нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда. Той съответства на целите на ЕС за неутралност по отношение на климата, здраве, биологично разнообразие и ефективно използване на ресурсите и се основава на инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, храните, кръговата икономика и селското стопанство. 

още от ЕС