Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Еврокомисията предлага по-гъвкави ставки на ДДС

100

Shutterstock

Европейската комисия предложи днес нови правила за повече гъвкавост на държавите в ЕС да определят ставките на ДДС и по-благоприятна данъчна среда за растежа на малките и средните предприятия.

Създаването на единно пространство за ДДС ще намали драстично измамите с данъка, които възлизат на 50 милиарда евро, като същевременно ще окаже подкрепа на предприятията и ще обезпечи приходите в националния бюджет.

Общите за ЕС правила за ДДС, договорени през 1992 г., са твърде ограничителни. Те позволяват на държавите да прилагат намалени ставки на ДДС само за няколко отрасъла и изделия. Страните в ЕС са под натиск да облагодетелстват по отношение на данъка някои стоки, се допълва в съобщението на ЕК.

Комисията търси разрешение на въпроса с по-малките дружества, страдащи от несъразмерно високи разходи за привеждане в съответствие с изискванията за ДДС. Разходите за привеждане в съответствие са с 11 процента по-високи за предприятията, развиващи презгранична търговия, в сравнение с търгуващите само на вътрешните пазари. Най-малките играчи са най-засегнати. Оказва се, че това е истинска пречка за растежа, тъй като малките предприятия съставляват 98 на сто от дружествата в ЕС. ЕК предлага повече дружества да могат да се ползват от предимствата на по-простите правила за ДДС, които сега важат само за най-малките фирми. Цялостните разходи за привеждане в съответствие с изискванията на ДДС ще бъдат намалени с 18 процента годишно.

Повече гъвкавост

Държавите в ЕС сега могат да прилагат намалена ставка до пет процента данък върху два отделни вида изделия. Някои страни прилагат и специални изключения за други намалени данъчни ставки.

Освен стандартната ставка на ДДС, която е 15 на сто, държавите ще могат вече да предвидят:

  • две отделни ставки с размер между 5 и 15 на сто;
  • една ставка с размер между нула и 5 на сто ставка от 0% за стоки, освободени от ДДС (или т.нар. "нулева ставка");

Действащият сложен списък със стоки и услуги, към които могат да се прилагат намалените ставки, ще бъде заменен с нов списък с изделия (като оръжия, алкохолни напитки, тютюн и хазартна дейност), към които винаги трябва да се прилага стандартната ставка от 15 на сто ДДС или повече;

За да защитят бюджетните приходи, държавите трябва да се уверят, че среднната ставка на ДДС е поне 12 на сто.

Стоките, облагани с отстъпка досега, ще останат в режим.

Намаляване на разходите по ДДС за малките и средните предприятия

Според действащите правила държавите в ЕС могат да освободят малките дружества от ДДС, ако годишният им оборот не надвишава определен размер, различен в отделните страни. Тези освобождавания са на разположение само на националните играчи и разрастващите се малки и средни предприятия губят достъп до мерките за опростяване, веднага щом надскочат прага за освобождаване. Това означава, че няма равнопоставени условия на съревнование за малките търговци в ЕС. Макар настоящите прагове за освобождаване да остават, с днешните правила се въвежда:

  • праг за оборота в размер на 2 милиона евро, под който малките предприятия ще се ползват от мерки за опростяване (като опростена регистрация за целите на ДДС, опростено фактуриране и опростени задължения за водене на регистри), без значение дали са освободени от ДДС;
  • възможност за държавите да премахнат за освободените от ДДС малки предприятия задълженията по данъка за идентификация, фактуриране, счетоводна отчетност и изготвяне на справки-декларации;
  • праг за оборота от 100 000 евро, позволяващ на дружествата, които осъществяват дейност в повече от една държава в ЕС, да се възползват от освобождаване от ДДС.

Тези законодателни предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент и на Европейския икономически и социален съвет, както и на Съвета на ЕС - приемане.

още от ЕС
18
Петък
Януари