Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Броят на върнатите от ЕС мигранти много по-малък от решенията за връщане

Снимка: Guliver / Getty images

ЕС не успява да изпълни всички заповеди за връщане на мигранти в незаконен престой. Това показва доклад от проверка на Европейската сметна палата.

Броят на върнатите е много по-малък от броя на решенията за връщане, пише в документа. Като основни причини са посочени дългата процедура на кандидатстване за убежище, липсата на общи европейски системи за управление на връщането, липсата на взаимно признаване и на постоянно съобщаване на решенията за връщане. Пречка са също недостатъчните възможности на центровете за задържане на мигранти и трудното сътрудничество с държавите, откъдето идват мигрантите. Сред причините е посочена и възможността мигрантите да се скрият, когато научат, че трябва да напуснат ЕС.

Допълва се, че квотното разселване на мигранти не е изпълнило количествените цели. От първоначално определената цел 160 000 мигранти да бъдат разселени, държавите от ЕС са се споразумели да приемат 98 256 души, отчита палатата. Едва 34 705 мигранти са били разселени. Една от причините за тези данни е бил малкият брой на мигрантите, регистрирани за квотно преразпределение. Пояснява се, че Италия и Гърция, които трябваше да предложат мигрантите за разселване, не са успели да насочат чужденците към процедурата за подаване на заявления, предава БТА.

Проверката е установила, че Гърция все още не успява да обработи постъпилите искания за преместване и заявленията се натрупват. Миналата година, вместо за няколко дни, срокът от подаването на заявление до решението на първа инстанция е бил средно 215 дни. Дати за събеседване с мигрантите се насрочват за 2021 г. и 2023 година.

В Италия се отчита достатъчна способност да се обработват заявления, но не достигат възможности за справяне с броя на обжалванията на мигрантите, когато исканията им са отхвърлени. Даден е пример с внесено през 2015 г. заявление, чиято обработка до последното обжалване е отнемала средно над четири години. Европейската сметна палата коментира, че подкрепата за съдилищата, които се произнасят по жалбите, вероятно ще се окаже най-неотложната нужда на италианската система за убежище.

ЕС отпусна 703 млн. евро за спешна помощ за Гърция и 122 млн. евро за Италия до 2019 г. от фонд "Убежище, миграция и интеграция", посочва палатата. Допълнително Гърция получи 328 млн. евро, а Италия - 394 млн. евро, по националните миграционни програми за 2014-2020 година.

Задължителните квоти за разселването на мигранти бяха въведени през септември 2015 г. за срок от две години. Унгария и Полша не са приели мигранти по квотите. Делът на върнатите мигранти със заповед да напуснат ЕС е около 40 на сто през 2018 г. и приблизително 20 на сто за Гърция и за Италия, се посочва в доклада.

 

още от ЕС