нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Износът на стоки от България нараснал с около 5% през 2019 г.

Износът на стоки от България е нарастнал с около 5% (27,4 милиарда евро) през 2019 година, сочат данни на Евростат. С около 3% (18,5 млрд. евро) е нарастнал износа на стоки от България за страни в Европейския съюз и с цели 10% (8,9 млрд. евро) за страни извън него.

Вносът на стоки в страната ни е намалял със средно около 3% (28,7 млрд. евро) като този за стоки от ЕС се е увеличил с 3% (19,3 млрд. евро), а този за стоки от страни извън ЕС е намалял с 13% (9,4 млрд. евро).

Снимка: Евростат

Еврозона

Износът на стоки от еврозоната (EA19) за останалия свят през ноември 2019 г. възлиза на 197,7 млрд. евро, което е с 2,9% по-малко в сравнение с ноември 2018 г. (203,7 млрд. евро). Вносът от страни извън ЕС възлиза на 177,0 млрд. евро, което е спад от 4,6% в сравнение с ноември 2018 г. (185,5 млрд. Евро).

В резултат на това еврозоната отчете 20,7 евро излишък в търговията със стоки със страни извън ЕС през ноември 2019 г., в сравнение с +18.2 млрд. евро през ноември 2018. Търговията в рамките на еврозоната падна до 166,0 млрд. евро през ноември 2019 г., намалявайки с 3,8% в сравнение с ноември 2018 г.

От януари до ноември 2019 г. износът на стоки от еврозоната в останалата част на света нарасна до 2 159,0 млрд. евро, което е увеличение от 2,5% в сравнение с януари-ноември 2018 г., а вносът нарасна до 1 955,6 млрд. евро, което е увеличение с 1,5% в сравнение с януари-ноември 2018 г.). В резултат на това еврозоната отбеляза излишък от 203,4 млрд .евро в сравнение с +178,7 млрд. евро за периода януари-ноември 2018 г.

Търговията в еврозоната се е повишила до 1 817,9 млрд. евро през януари-ноември 2019 г., което е ръст от 0,9% в сравнение с януари-ноември 2018г.

Снимка: Евростат

Европейски съюз

Първата оценка за износа на стоки извън ЕС28 през ноември 2019 г. е 172,7 милиарда евро, което е намаление с 0,1% в сравнение с ноември 2018 г. (172,8 млрд. евро). Вносът на стоки от останалия свят възлиза на 170,1 млрд. евро, което е с 3,8% по-малко в сравнение с ноември 2018 г. (176,8 млрд. евро). В резултат на това ЕС28 отчете излишък от 2,6 милиарда евро в търговията със стоки с държавите извън Съюза през ноември 2019 г., в сравнение с дефицит от 4 млрд. евро през ноември 2018 г. Търговията в рамките на ЕС-28 падна до 302,5 евро млрд. през ноември 2019 г., което е с 4,6% по-малко в сравнение с ноември 2018 г.

За периода от януари до ноември 2019 г. износът на стоки извън ЕС28 е нараснал до 1 867,0 млрд. евро, което е увеличение с 3,5% в сравнение с януари-ноември 2018 г., а вносът нарасна до 1 892,8 млрд. евро, което е увеличение с 3,6% в сравнение с януари ноември 2018 г. В резултат на това ЕС28 регистрира дефицит в размер на 25,8 млрд. евро, в сравнение с 22,6 млрд. евро през януари ноември 2018 г. Вътрешната търговия между 28-те членки на Съюза нарасна до 3 305,9 млрд. евро за периода януари-ноември 2019 г., което е ръст от 1,2% в сравнение с януари-ноември 2018 г.

Снимка: Евростат

още от ЕС