нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Новата аграрна реформа в ЕС среща сериозна критика от екозащитни организации

След двудневни преговори 27-те министри на земеделието и рибарството в ЕС се споразумяха да настояват за по-екологична политика чрез различни мерки, включително чрез така наречените задължителни екосхеми. Държавите от ЕС се съгласиха да насочат 387 млрд. евро за земеделие в периода 2021 г. - 2027 г. - най-голямото перо в бюджета на съюза.

Според плана 20% от директните плащания ще бъдат насочени за биоземеделие, което да спазва определени екологични норми.

Природозащитните организации обаче атакуваха яростно плановете за това, че не са взели предвид опазването на околната среда. Световният фонд за дивата природа (WWF) заяви, че споразумението е "катастрофа за опазването на природата и климата".

"Само 20% от директните плащания ще са обвързани с екосхеми, а науката предполага, че този процент трябва да бъде 50%, посочи Кристоф Хайнрих, директор на Департамента по опазване на природата в WWF Германия. "Минимум от 30% би бил абсолютно минималният приемлив дял", добави той.

Според Европейското бюро за околната среда споразумението означава, че стотици милиарди евро ще продължат да отиват за субсидии за интензивно земеделие, което се приема като вредно за околната среда.

Поне две трети от бюджета ще отидат за "фермери с малко или никакви условия за опазване на околната среда", се отбелязва в прессъобщение на организацията.

"Днес е мрачен ден за околната среда, за дългосрочното разумно земеделие и, откровено казано, за бъдещето на нашия вид. Селското стопанство е една от най-големите сили, съсипващи планетата. Ние усещаме това нажежаване и въпреки това ЕС току-що гласува да налее масло в огъня", коментира старши служител на EEB по земеделска политика доктор Беренис Дюпо.

По-конкретно, предложенията биха означавали, че земеделските производители могат да получат пари, за да превърнат мочурливи местности в земеделски земи, "освобождавайки климатичните емисии", обясни EEB.

Въпросът е силно политически и много политици в страни с огромни селскостопански сектори не са склонни да предизвикат недоволство сред фермерите.

Много земеделски производители са зависими от директните плащания от Брюксел, но същевременно се страхуват от въздействието на по-обхватна екологична регулация.

Плановете предстои да бъдат обсъждани в Европейския парламент.

още от ЕС