нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Страните от еврозоната отчитат €23 милиарда печалба от тъговия с останалия свят през декември

Снимка: Shutterstock

Печалбата от търговия на стоки на страни от еврозоната към останалия святнадхвърля 23 милиарда евро, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Износът на стоки от еврозоната (EA19) за останалия свят през декември 2019 г. е 186,1 млрд. евро, което е увеличение с 4,8% в сравнение с декември 2018 г. (177,5 млрд. евро). Вносът от останалия свят е 163,0 млрд. евро, което е увеличение с 1,1% в сравнение с декември 2018 г. (161,2 млрд. евро). В резултат на това еврозоната записа 23,1 милиарда евро излишък от търговията със стоки с останалия свят през декември 2019 г., в сравнение с печалбата от 16.3 млрд. евро през декември 2018. Търговията в рамките на еврозоната се повиши до 145,5 млрд. евро през декември 2019 г., което е с 1% повече в сравнение с декември 2018 г.

За периода от януари до декември 2019 г. износът на стоки от еврозоната в останалата част на света е нараснал до 2,345 трилиона евро (увеличение от 2,7% в сравнение с януари-декември 2018 г.), а вносът е нараснал до 2,119 трилиона евро (увеличение с 1,5% в сравнение с с януари-декември 2018 г.). В резултат на това еврозоната отбеляза излишък от 225,7 млрд. евро в сравнение с излишъка от 194,6 милиарда евро през януари-декември 2018 г. Търговията в рамките на еврозоната се повиши до 1,965 трилиона евро през януари-декември 2019 г., което е ръст от 0,9% в сравнение с януари-декември 2018г.

Първата оценка за износа на стоки извън Европейският съюз (всички 27 държави) през декември 2019 г. е 172,8 милиарда евро, което е 6,2% повече, отколкото през декември 2018 г. (162,7 млрд. евро). Вносът от останалия свят възлиза на 149,4 млрд. евро, което е с 1% повече в сравнение с Декември 2018 г. (147,9 млрд. Евро). В резултат на това ЕС-27 отбеляза излишък от 23,4 млрд. евро от търговията със стоки с останалата част от света през декември 2019 г., в сравнение с +14,8 млрд. евро през декември 2018 г.

Вътрешната търговия в ЕС-27 се повиши до 222,7 млрд. евро през декември 2019 г., което е ръст от 0,9% в сравнение с декември 2018 г. 

През януари до декември 2019 г. износът на стоки извън ЕС-27 нарасна до 2 132,3 млрд. Евро (увеличение с 3,5% в сравнение с януари-декември 2018 г.), а вносът нарасна до 1 932,0 млрд. евро (увеличение с 1,3% в сравнение с януари-декември 2018 г.). В резултат на това ЕС-27 отбеляза излишък от 200,3 млрд. Евро, в сравнение с + 151,8 млрд. Евро през януари декември 2018 г. Търговията в рамките на ЕС-27 се повиши до 3 057,8 млрд. Евро през януари-декември 2019 г., + 1,4% в сравнение с януари-декември 2018 г.

още от ЕС