нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

10 признака, по които да разпознаваме финансовите измамници

Shutterstock

Комисията за финансов надзор реагира на скорошните действия на ГДБОП, при които бяха задържани лица, провеждали финансови измами с особено големи суми. Въпросните бяха обвинени, че са заблуждавали свои клиенти, че ще им генерират печалби чрез инвестиционна дейност, докато в същото време са нямали валиден лиценз за тази дейност и са злоупотребявали с доверието на клиентите си.

„Институциите от инвестиционния сектор напомнят на гражданите, че винаги трябва да проверяват дали компанията, която им предлага финансови услуги, е лицензирана“, се казва в официална позиция на финансовия регулатор.

Проверката за лиценз се осъществява на сайта на Комисията за финансов надзор.

В помощ на гражданите, инвестиционният сектор провежда информационна кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, като посочва 10 признака, по които всеки може да разбере дали дадена компания, предлагаща инвестиционни услуги, е лицензирана или не.

Ето кои са 10-те признака:

1. Телефонно обаждане:

Ако Ви се обаждат по телефона и Ви обещават доходност от 50%–100% за кратък период, без да обясняват рисковете на финансовите пазари, това е сигнал за наличие на измама, тъй като това не са реалистични резултати. Лицензираният посредник винаги обяснява, че няма гаранция за печалба на финансовите пазари и че по-високата доходност е свързана с по-висок риск. Инвестирането във всякакви финансови инструменти носи някаква доза риск. В повечето случаи мнимите брокери настояват клиентът да вземе решение много бързо, като открие сметка и депозира средства при първа възможност още същия ден. Обикновено нелицензираните посредници набавят личните данни и контактите на лицата, с които се свързват по нерегламентиран начин. При получаване на подобно обаждане инвеститорите следва да се поинтересуват откъде лицето от другата страна на линията разполага с техните данни, като колебливите и/или уклончиви отговори са в общия случай признак за наличие на измама.

2. Проверка на сайта на КФН:

Преди да ползвате услугите на инвестиционен посредник, първо трябва да проверите дали е лицензиран от Комисията за финансов надзор (КФН) – в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, т. 2 „Инвестиционни посредници“, т. 4. „Колективни инвестиционни схеми“, т. 5. „Национални инвестиционни фондове“, т. 6 „Управляващи дружества“, както и чрез безплатно обаждане на нейния информационен център на телефон 0800 40 444.

3. По сайта на самото дружество, представящо се за инвестиционен посредник:

В регистъра на КФН са описани сайтовете, чрез които лицензираните инвестиционни посредници предлагат услугите си. Инвестиционните посредници нямат право да предоставят услуги чрез интернет страници, различни от тези, които са заявили пред регулатора!

4. За чуждестранни посредници:

Инвестиционните посредници, които са регистрирани в друга държава в Европейския съюз, трябва да имат лиценз от съответния надзорен орган на страната, в която са учредени. За да извършват дейност тези дружества са длъжни при предлагане на услуги на територията на България (това включва и услуги по интернет) да са подали нотификация към КФН. Спазилите закона европейски брокери трябва да са в списъка на сайта http://www.fsc.bg, в меню Нотификации.

Ако брокерът Ви показва лиценз, издаден от държава, която не е в Европейския съюз, то той няма законно право да предлага услуги в България, преди да е регистрирал местен клон, който да е получил лиценз от Комисията за финансов надзор.

5. Сключване на договор с инвестиционния посредник:

Лицензираните инвестиционни посредници задължително сключват договор с човека, на когото предлагат услугата. Ако някой предлага услуга, свързана с финансовите пазари, без да е лицензиран и без да сключи договор с Вас, това е индикатор за наличие на измама. Преди да пристъпите към инвестиране на средства на финансовите пазари по банков път, онлайн чрез платежен оператор посредством плащане с кредитна или дебитна карта, трябва да проверите в Комисията за финансов надзор, дали посредникът е лицензиран и след това да сключите договор с него. За чуждестранните посредници, бихте могли да проверите за наличие на лиценз, на интернет страниците на съответния надзорен орган. Ако посредник поиска да му преведете пари само след обаждане по телефона или разговор във Фейсбук (или друга социална мрежа), възможно е да попаднете в измамна схема. Лицензираният инвестиционен посредник никога няма да Ви поиска да преведете пари, без да сте сключили договор.

още от Финанси