Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

4 674 146 души се осигуряват в четирите вида пенсионни фондове

54

Shutterstock

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2018 г. е 4 674 146 души, като нараства спрямо 31.12.2017 г. с 1,88 на сто. Това сочат данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13,363 млрд. лв. В сравнение с края на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 5,53 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2018 г. възлизат на 184,323 млн. лв. и намаляват с 0,99 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2018 г. е в размер на 60,435 млн.лв.

още от Финанси
23
Петък
Август