Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

705,2 млн. евро излишък в платежния баланс

Shutterstock

Текущата и капиталова сметка в платежния баланс на страната за февруари е положителна и възлиза на 537,2 млн. евро при излишък от 178,7 млн. евро за февруари 2018 г., показват данни на Българската народна банка.

За януари - февруари 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 705,2 млн. евро при излишък от 55,6 млн. евро за първите два месеца на миналата година.

За февруари 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 416,2 млн. евро при излишък от 196,4 млн. евро за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 511,1 млн. евро (0.9 на сто от БВП) при излишък от 57 млн. евро (0.1 на сто от БВП) за януари - февруари 2018 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 121 млн. евро при отрицателна стойност от 17,7 млн. евро за февруари 2018 г. За първите два месеца на 2019 г. капиталовата сметка е положителна – 194,1 млн. евро, при отрицателна стойност от 1,4 млн. евро за същия период на 2018 г.

Финансовата сметка за февруари 2019 г. е положителна в размер на 654.9 млн. евро при положителна стойност от 418 млн. евро за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. финансовата сметка е положителна – 637,5 млн. евро, при положителна стойност от 296.9 млн. евро за същия период на 2018 г.

Търговското салдо за февруари 2019 г. е отрицателно в размер на 111,1 млн. евро при дефицит от 241,5 млн. евро за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 192,2 млн. евро при дефицит от 447 млн. евро за същия период на 2018 г.

Салдото по услугите за февруари е положително в размер на 89,4 млн. евро при положително салдо от 107 млн. евро за февруари 2018 г. За първите два месеца на тази година салдото е положително в размер на 222 млн. евро при положително салдо от 198,9 млн. евро за същия период на миналата година.

още от Финанси