Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Активите на инвестиционните фондове растат, достигат близо 4,5 млрд. лева

Снимка: Мениджър Нюз

Към края на юни 2019 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 4,455 млн. лева, съобщава Българската народна банка.
Техният размер нараства на годишна база с 692,5 млн. лева (18,4 на сто) и с 302,8 млн. лева (7,3 на сто) на тримесечна база.
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2019 г. е 3,8 на сто, при 3,5 на сто от БВП към юни 2018 година.
Активите на местните инвестиционни фондове достигат в края на първото полугодие 1617,8 млн. лева, като на годишна база се увеличават с 244,3 млн. лева (17,8 на сто). 
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2019 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 153,3 млн. лева (21,3 на сто) до 874,6 млн. лева, а в страните от Европейския съюз активите им нарастват със 114,8 млн. лева (47,5 на сто) до 356,5 млн. лева.

още от Финанси