нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

БНБ се отказа да увеличава изискванията към банките

Българската народна банка обяви, че няма да увеличава капиталовите изисквания към банките, противно на предходния си план. Решението е във връзка с отчетения спад на икономическата активност след въвеждане на мерките срещу COVID-19, обясниха от Централната банка.

Според предварителния план, обявен в края на 2019 г., БНБ трябваше през тази година да увеличи антицикличния капиталов буфер от сегашното му ниво 0,5%. Този буфер представлява изискване, което принуждава банките да съхраняват капитал, за да имат готовност да посрещнат евентуален ръст в загубите при реализиране на рискови ситуации. Увеличаването на нивото на буфера би означавало и поскъпване на кредитите.

Към края на второто тримесечие на 2020 г. обаче съотношението между кредит и БВП възлиза на 96%, което е с цели 34 процентни пункта по-ниско от дългосрочния тренд. Това ниво съответства на нулева стойност на индикатора за антицикличния буфер.

„Запазването на текущото ниво на буфера през четвъртото тримесечие на 2020 г. би допринесло за съхраняване на устойчивостта на банковата система спрямо неблагоприятни тенденции и произтичащо от тях влошаване на качеството на кредитния портфейл, които биха могли да доведат до нарастване на обезценките за кредитен риск и до потенциален натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции“, се казва в позицията на БНБ.

Централната банка обяви, че ще вземе решение за нивото на антицикличния буфер за 2021 г. през декември месец.

  

още от Финанси