Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Доходите нараснали с 8% през първото тримесечие. Разходите обаче изяждат този ръст

26

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и нараства с 8.0% спрямо същия период на 2018 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57,6%), следван от доходите от пенсии (27,9%) и от самостоятелна заетост (6,4%), показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,3 процентни пункта, доходът от пенсии - с 0,9 процентни пункта, а доходът извън работната заплата намалява с 0,7 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 792 на 874 лв. (с 10,4%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 380 на 424 лв. (с 11,5%).
 • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 94 на 96 лв. (с 2,3%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 41 на 35 лв. (с 14,3%).

През първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,4%, а делът на дохода от натура е 0,6%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 403 лв. и се увеличава с 11% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30,2%), следвани от разходите за жилище (18,2%), данъци и социални осигуровки (14%) и транспорт и съобщения (12,1%).

Като абсолютни стойности видовете разходи средно на лице от домакинство за едногодишен период се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 384 на 423 лв. (с 10,2%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 53 на 59 лв. (с 9,9%).
 • Разходите за облекло и обувки се увеличават от 35 на 42 лв. (с 19,6%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 233 на 255 лв. (с 9,4%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 75 на 84 лв. (с 12%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 150 на 170 лв. (с 13,3%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 43 на 49 лв. (с 15%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 177 на 196 лв. (с 10,2%).
още от Финанси
19
Сряда
Юни