нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Домакинствата в ЕС спестяват 17% от дохода си

Guiliver/Getty images

Домакинствата в страните от ЕС са спестявали 17% от дохода си през третото тримесечие на 2020 г., показват последните данни на Евростат. За сравнение през последните 10 години нивото на спестяванията на европейските домакинства беше около 12% от техните приходи. Глобалната пандемия от коронавирус, придружена от продължителни ограничителни мерки промени данните, като нивата на  спестявания се увеличиха значително. През първото тримесечие на 2020 г. те възлизаха на  16,7% и достигнаха 24,6% през второто тримесечие на 2020 г., което е абсолютен рекорд откакто тази статистика се води. Голяма част от спестяванията са поради ограничените  възможности за пътуване, а друга част – поради нарастващото усещане за несигурност, което кара домакинствата да формират по-голям „авариен фонд“ за спешни случаи.

Най-много през разглеждания период са спестявали домакинствата в Нидерландия – 24% от доходите си, а най-малко тези във Финландия (11%). За съжаление Евростат не разполага с данни за 7 от страните-членки на ЕС по този показател, включително и за България.

Миналата година обаче изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показа, че близо 1/3 от българите не  могат да се издържат финансово повече от 1 седмица, ако загубят източника си на доходи. Само 10% от българите имат спестявания, с които могат да изкарат повече от 6 месеца.

През третото тримесечие нивото на инвестиции на нефинансовите предприятия в ЕС е 23%, което е приблизително равно на нивото му през второто тримесечие. Това ниво представлява инвестициите на бизнеса в разполагаеми активи спрямо добавената стойност, която този бизнес е генерирал за дадения период.

 

още от Финанси