нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Двойно по-голям излишък в хазната през септември спрямо година по-рано

Снимка: Shutterstock

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през септември е положителен, в размер на 807,1 млрд. евро спрямо излишък за 440,1 млн. евро точно преди година (през септември 2018-а), показват данните на БНБ за платежния баланс на страната.

За първите девет месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 5,6138 млрд. евро при доста по-скромен позитивен баланс от 3,2407 млрд. евро през същия период на 2018-а година.

Положителното салдото по текущата сметка на България възлиза на 718 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче намаляват през септември с 91,7 млн. евро, но на фона на общо повишение за първото деветмесечие със 714,5 млн. евро. За сравнение, спадът през септември миналата година е бил със 123,8 млн. евро, при общо нарастване за периода януари-септември 2018-та с 283,4 млн. евро.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите девет месеца на настоящата година идват от Холандия (323,4 млн. евро), следвана от Германия (260,1 млн. евро), Обединеното кралство (142,4 млн. евро) и Швейцария (104,0 млн. евро).

За периода януари - септември 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нараства до 4,862 млрд. евро спрямо излишък за 2,7976 млрд. евро през същия период на миналата година, според последните данни на БНБ.

Търговското салдо за деветия месец от годината също е положително, в размер на 67,0 млн. евро при дефицит от 62,3 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава с 49 млн. евро (увеличение с 2,1%) до 2,4254 млрд. евро, докато вносът намалява с 80,3 млн. евро (с 3,3%), достигайки 2,3584 млрд. евро.

В рамките на първите девет месеца на настоящата година търговското салдо е на дефицит от 316,1 млн. евро (0,5% от БВП), но при дефицит от цели 1,262 млрд. евро (2,3% от БВП) през същия период на 2018-а година. В същото време износът на стоки се увеличи през периода януари - септември с 831,9 млн. евро (с 4,1%) до 21,2694 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период намалява със 113,9 млн. евро (понижение с 0,5%) до 21,5855 млрд. евро.

Според данни на БНБ финансовата сметка през септември е положителна и в размер на 436,3 млн. евро при излишък от 394,8 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 2,7382 млрд. евро (4,6% от БВП) при положителна стойност от 2,8089 млрд. евро през януари - септември 2018-а година.

 

През септември 2019-а година резервите на БНБ се повишават с 459,7 млн. евро при тяхно увеличение с 603,6 млн. евро година по-рано, като за първите девет месеца на настоящата година те намаляват с 286,1 млн. евро при увеличение с 978,2 млн. евро през януари - септември 2018-а година.

 

още от Финанси