Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Горанов връща на масата идеята за местен подоходен данък

Снимка: Мениджър Нюз

Да се обсъди отново идеята общините да въведат подоходен данък за своите жители, с парите от който да покриват разходите си, като инструмент за увеличаване на средствата в общинските бюджети, предложи днес по време на парламентарния контрол финансовият министър Владислав Горанов.

 „Когато предложихме тази идея, реакцията на представителите на местната власт беше изключително негативна - те не желаят да поемат отговорност с мерки, които биха настроили обществото срещу кмета. Децентрализацията не е свързана само с права, а и поемане на отговорност“, заяви той. Горанов направи предложението, докато отговаряше на въпрос на народния представител Дора Янкова относно политиката на правителството за разпределение на средствата от централния бюджет за общините.

Финансовият министър не е съгласен с направените експертни предложения част от подоходния данък на хората да остава в общините. Ако се приеме идеята два процентни пункта от подоходния данък на хората да остава в общините по местоживеене, по-богатите общини ще станат още по-богати, посочи той.

Дора Янкова, на чиито въпрос отговаряше в пленарна зала днес, призова за по-смела финансова децентрализация. Според нея, за разлика от България в цяла Европа подоходните и корпоративните данъци се разделят между държавата и общините.

Финансовият министър посочи, че в Закона за държавния бюджет за 2020 г. е направена промяна и в механизма за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи. „Когато преди година работихме по съставянето на държавния бюджет за 2019 г., един от приоритетите ни беше създаването на един по-справедлив модел за определяне на размера на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на общините. Фокусът беше върху промяна на механизма за разпределение на обща изравнителна субсидия, която е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги съгласно разпоредбите на чл. 54 от Закона за публичните финанси“, обясни той.

Според него предоставянето на допълнителни средства за общините с голям фискален потенциал би задълбочил диспропорциите между тях и останалите и би било в протичоречие с целта на изравнителната субсидия.

още от Финанси