нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

И България започна да привлича дълг при отрицателна доходност

Правителството на България успешно е пласирало нова емисия облигации, с която е набрало дълг от 200 млн. лв., съобщи БНБ. Интересното е, че среднопретеглената годишна доходност по емисията е -0,17%, тоест тя е отрицателна, което е прецедент. Така инвеститорите плащат 100,85 лв. за 100 лв. номинал от дълга, се казва в съобщение на БНБ.

Аукционът за държавните ценни книжа бе поръчан от Министерството на финансите и бе изпълнен от Централната банка.

Емисията включва петгодишни лихвоносни съкровищни облигации. БНБ е получила поръчки от инвеститори на обща стойност 420 млн. лв., което значи, че интересът към дългът е бил изключително голям с коефициент на покритие 2,1.

Съгласно взетото решение от Министерството на финансите са били одобрени поръчки в размер на 200 млн. лв., в това число и несъстезателни поръчки на стойност 74 млн. лв.

Максималната доходност е била -0,11%, а минималната -0,3%.

През миналата седмица правителството привлече други 300 млн. лв. дълг чрез емисия за 10 години и 6 месеца. Тогава среднопретеглената доходност бе 0,21%.

 

 

 

още от Финанси