нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Концесията за Летище София изкара бюджета на излишък

Снимка: Shutterstock

Плащането на 600 млн. лв. по концесията на Летище София е основната причина бюджетът на страната да излезе отново на излишък.

Бюджетът на държавата има излишък от 115 млн. лв. към края на април, показват предварителните разчети на Министерството на финансите.

Това се случва само месец, след като към края на март беше отчетен дефицит от 620 млн. лв. – най-вече поради силния ръст на държавните разходи, които бяха се повишили с 25% на годишна база. През април разходите на държавата продължават да се увеличават – вече с цели 27% на  годишна база – от 12,9 млрд. лв. през първите 4 месеца на 2020 г. до 16,5 млрд. лв. за януари – април тази година.

Причината за излишъка сега е, че само в рамките на месец април приходите са били с 735 млн. лв. повече над разходите на държавата. Най-голямата разлика идва от еднократното плащане от 600 млн. лв., което компанията СофКънект направи, за да поеме управлението на основното летище на републиката.

Що се касае до набъбналите разходи на държавата те са в няколко направления.

"Разгледани по икономически елементи най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 420 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до април. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 година", коментират от финансовото министерство.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нетърговски предприятия имат плащанията по мярката 60/40, мярката 80/20, мярката "Запази ме", мярката "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки", администрирана от НАП, и други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други", добавят от финансовото министерство.

още от Финанси