нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Коя застрахователна компания увеличи приходите си с 47% въпреки COVID-19 кризата

Въпреки мерките срещу COVID-19, които доведоха до значителен спад на икономическата активност, приходите по застрахователните полици не само не намаляват, но и се увеличават с 1,5% през тази година.

Най-интересно е да се проследят приходите на две от компаниите в топ 10 и как те се измениха през последните 12 месеца.

„Евроинс“ се изкачи на трето място по приходи в общото застраховане. Компанията увеличи резултата си с 10% през последните 12 месеца, което представляват 17 млн. лв. повече. Най-голям е позитивният им резултат в продажбата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за притежаването на автомобил, като през тази година компанията е продала застраховки от този тип на обща стойност от 104 млн. лв., което е с 22 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2019 г. Освен това положителен е резултатът и при пласирането на застраховки тип „Злополука“ (ръст от 72% на годишна база или 2 млн. лв. повече).

Въпреки всички несгоди за международния туризъм „Евроинс“ е успяла да пласира застраховки „Помощ при пътуване“ на обща стойност 6,5 млн. лв. от началото на годината, което е с 1,6 млн. лв. или 32% повече в сравнение с 2019 г.

Другата компания, която регистрира значителен ръст на приходите е „ДаллБогг: Живот и здраве“. Тя отбелязва увеличение от невероятните 47% на приходите в сравнение с 2019 г., което я изстрелва от 10-то място миналата година на 6-място по пазарен дял. Приходите на компанията се увеличават с 44 млн. лв. Най-голям плюс има при продажбата на полици тип „Гаранции“, които се правят за гарантиране  изпълнението на договорни отношения, гаранции за участие в търг или процедура за възлагане на поръчка, гарантиране на митнически задължения и други. Компанията е продала такива полици на обща стойност от близо 30 млн. лв., което е с 29 млн. лв. повече от резултатът й през миналата година, тоест регистрира ръст от 30 пъти. Увеличение има и при продажбата на задължителната „Гражданска отговорност“ – с 17% на годишна база до 105 млн. лв.

„ДаллБогг: Живот и здраве“ имаше сериозен проблем през 2017 г., когато отказваше да изплаща обезщетения на автомобили, регистрирани в България, но управлявани в чужди страни – предимно в Румъния, но и в Гърция и Италия. Това доведе до риск международната система „Зелена карта“ да постави страната ни под миниторингова процедура.

Приходи на застрахователните компании        
    Приходи към август 2020 г. Промяна на годишна база Пазарен дял към август 2020 г. Пазарен дял към август 2019 г.
1 "Лев Инс" 222,544,940 -1.24% 13.60% 14.02%
2 "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 198,072,182 2.42% 12.10% 12.03%
3 "Застрахо-вателно дружество Евроинс" 172,351,147 10.97% 10.60% 9.66%
4 "ДЗИ - Общо застраховане" 170,281,476 -0.56% 10.40% 10.66%
5 "Армеец" 139,082,831 -7.72% 8.50% 9.38%
6 "ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве'' 137,483,550 47.07% 8.40% 5.82%
7 "ОЗК - Застраховане" 119,983,051 -7.00% 7.40% 8.03%
8 "Бул инс" 114,159,282 -4.77% 7.00% 7.46%
9 "Дженерали Застраховане" 113,662,207 2.43% 7.00% 6.91%
10 "Алианц България" 107,488,502 -6.67% 6.60% 7.17%
  Източник: КФН, изчисления на Мениджър Нюз        
още от Финанси