нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Кредитите за бизнеса бележат ръст с 23%

Новите кредити за бизнеса, отпуснати от търговските банки в България, са се увеличили с 23%, показват изчисления на Мениджър Нюз на база последните данни на БНБ. Статистиката важи за периода януари-август, сравнен със същия период на миналата година.

В разглеждания осеммесечен период  банките са отпуснали на фирмите нови кредити на обща сума от 11,5 млрд. лв., сочат данните. Най-много заеми са били одобрени през месец март, показват данните. Именно през март беше въведено извънредното положение срещу разпространението на коронавируса, което силно ограничи приходите на много компании, поради което те потърсиха или преструктуриране на стари свои кредитни линии към банките, или нова финансова подкрепа от страна на кредитиращите институции. Трябва да се има предвид, че част от тези кредити всъщност са използвани, за да се погасят стари задължения към банковата система. Ето защо от началото на годината салдото на всички отпуснати кредити  към бизнеса всъщност се понижава от 34,6 млрд. лв. до 34,3 млрд. лв.

Също така най-голям дял от кредитите в 8-месечния период  (над 40% от общата сума) са отпуснати в евро и са били на стойност под 1 млн. евро. Общата сума по този тип кредити възлиза на 4,7 млрд. лв.

Трябва да се отбележи, че има известно влошаване що се отнася до редовното погасяване на задълженията към банките. Лошите и преструктурираните кредити, по чието изплащане има някакво забавяне вече представляват 9,5% от общото им салдо и те възлизат на общо 3,25 млрд. лв. За сравнение към края на годината това ниво беше 7,9%.

В тази ситуация лихвите остават рекордно ниски на нива от 2,88% за заемите в лева и 2,67% за кредите в евро.

още от Финанси