Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Малко над 6000 лв. бил годишният общ доход на човек през 2018 г.

277

Снимка: Shutterstock

Годишният общ доход средно на лице от домакинство през 2018 г. е 6013 лв. и нараства със 7,6% спрямо 2017 година. За последните десет години (2009 - 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,6 пъти, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Реалните доходи на домакинствата нарастват със 7,3% през 2018 г. в сравнение с 2017 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2018 г. спрямо 2011 г. – 138,1%.

През периода 2009 - 2018 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3 336 лв. и се увеличава с 9,8% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2009 г. е със 73%;
  • Доходите от пенсии за последната година са 1 645 лева. Те нарастват с 11,2% спрямо 2017 г. и с 61,4% в сравнение с 2009 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2018 г. са 420 лв., или с 11,4% повече в сравнение с 2017 г., и нарастват с 59,1% спрямо 2009 година;
  • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 70 лв. и намалява спрямо 2017 г. с 45,7%, а в сравнение с 2009 г. - с 54,2%;
  • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2018 г. са 156 лева. Те намаляват с 16,6% спрямо 2017 г. и нарастват с 27.9% спрямо 2009 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2018 г. той е 55,5%, което е с 1,1 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г. и с 3,3 процентни пункта - спрямо 2009 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29,8% от общия доход на домакинствата през 2018 година.

С най-висок относителен дял в социалните трансфери са доходите от пенсии – 27,3% от общия доход на домакинствата, което е с 0,8 процентни пункта повече спрямо 2017 г. и с 0,3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2009 година.

През 2018 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 7% и се увеличава с 0,3 процентни пункта в сравнение с 2017 г., но намалява с 0,1 процентни пункта спрямо 2009 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 1,2% и намалява спрямо 2017 г. с 1,1 процентни пункта, а спрямо 2009 г. - с 2,9 процентни пункта.

Разходи

През 2018 г. българските домакинства са изразходвали 5 772 лв. средно на лице, което е с 10,6% повече в сравнение с 2017 година. За периода 2009 - 2018 г. разходите на домакинствата се увеличават 1,7 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85,7% през 2009 г. на 81,3% през 2018 година.

През периода 2009 - 2018 г. по групи разходи се наблюдават следните промени по отношение на:

  • Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2018 г. са 1 714 лв. средно на лице от домакинство, или с 9% повече спрямо 2017 г. и с 41% - в сравнение с 2009 година;
  • Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 017 лева. В сравнение с 2017 г. нарастват с 3%, а спрямо 2009 г. се увеличават с 67,5%;
  • За транспорт и съобщения през 2018 г. са похарчени 667 лв., което е с 15,8% повече от 2017 г. и с 90% - спрямо 2009 година;
  • През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от домакинство са в размер на 738 лв. и се увеличават с 13,9% в сравнение с 2017 г., а спрямо 2009 г. нарастват над 3 пъти.

През 2018 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29,7%, което е с 0,4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. и с 6,8 процентни пункта - спрямо 2009 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява с 1,4 процентни пункта през 2018 г. спрямо 2017 г., а в сравнение с 2009 г. - с 0,6 процентни пункта.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 12,8% от общия разход през 2018 г., което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г., а увеличението спрямо 2009 г. е с 5,9 процентни пункта.

През периода 2009 - 2018 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е около 11%.

още по темата
още от Финанси
16
Неделя
Юни