нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Маню Моравенов: В България има голям апетит за интересни рискови инвестиции

Доц. д-р Маню Моравенов е изпълнителен директор на Българска фондова борса през последните 2 години, в които успя да въведе няколко дългоочаквани промени, така че да съживи интереса към нея. Той има близо 25 годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари; заемал е редица ръководни длъжности в Комисията по ценни книжа и фондови борси (сега КФН), работни групи към Министерството на финансите, БФБ, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Националната комисия по корпоративно управление и др.

През последните години е ангажиран с различни източници на финансиране като: корпоративни заеми и банково финансиране, емитиране на облигации, IPO-та и капиталово финансиране.

Доц. д-р Моравенов е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Той притежава докторска степен по „Финанси, кредит и застраховка“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска по „Икономика и информатика“ от Университета по национално и световно стопанство.

Г-н Моравенов ще бъде и един от основните лектори в годишния банково-финансов форум „Бъдещето на парите“ на списание „Мениджър“, който тази година ще се проведе в две сесии - на 20 и на 27 октомври 2021 г. Доц. Моравенов ще участва в дискусионния панел „Разрастване по време на криза“ в първия ден от форума.

- Г-н Моравенов, кои бяха най-важните събития на БФБ тази година?

- Няколко заслужават специално отбелязване:

- изстрелването на пазара beаm с 3 IPO-та само през първата половина на 2021 г. При тях технологичната фирма Биодит, производителят на електроавтомобили Sin Cars и компанията за инвестиции в стартъпи ImPulsе набраха съответно 1, 2 и близо 6 милиона лева;

- набирането на капитал от над 215 милиона лева от Еврохолд;

- стартът на пазара за международни сини чипове - BSE International;

- учредяването на най-големия в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика - Green Finance & Energy Centre в партньорство с Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете.

- Какво научихте за българския бизнес от първите IPO-та на beam пазара на БФБ?

- Че в страната ни има голям апетит за нови и интересни рискови инвестиции. Иска се само малко инициативност и добър маркетинг.

- Кои бяха най-значимите събития в инвестиционната сфера в глобален аспект от началото на годината?

- Рекордният брой IPO-та и серия от рекорди на международните борсови индекси. От началото на годината до момента в САЩ са осъществени 279 IPO-та спрямо 218 за цялата 2020 г. В допълнение, при тях са набрани повече от 96 млрд. долара, което е повишение с над 230% спрямо същия период на миналата година. По отношение на рекордите при индексите - широкият борсов индекс в САЩ S&P 500, например, отчете от началото на 2021 г. над 50 рекордни стойности.

Очаквайте още коментари и прогнози на доц. Моравенов в рамките на предстоящия Четвърти банково-финансов форум „Бъдещето на парите“.

Програма на форума, както и възможност за регистрация ще откриете тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

още от Финанси