Затвори

Небивал икономически ръст от 4% за 2017 г. очаква финансовото министерство

Реалният растеж на БВП през първата половина на 2017 г. възлезе на 3,7%, а за цялата 2017 г. се очаква да достигне 4%, движен от вътрешното търсене и най-вече от частното потребление (4,3%). Това се посочва в есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите.

Тя отчита актуални към момента на изготвянето й допускания за международната среда по отношение на външното търсене и цените. В сравнение с пролетната прогноза, очакванията за развитието на европейската и световната икономика показват по-съществена положителна промяна през 2017 г., а оценките за динамиката на международните цени на петрола и неенергийните суровини са леко занижени.

Общото брутообразуване в основен капитал също ще се повиши с 3,4% през настоящата година, в съответствие с очакваната благоприятна динамика на частните и публични инвестиции, се п0осочва в анализа.

В периода 2018–2020 г. вътрешното търсене ще продължава да бъде водещ фактор за нарастването на икономическата активност в страната, като се очаква реалният растеж да остане на ниво от 3,9% и през трите години. В сравнение с пролетна прогноза са завишени очакванията при потреблението и инвестициите, докато оценките за приноса на нетния износ са понижени. Тенденцията на изпреварващо нарастване на вноса над износа на стоки ще се запази до края на прогнозния хоризонт, което ще доведе до плавно нарастване на търговския дефицит до 3% от БВП през 2020 г.

В условията на по-благоприятните очаквания за растежа на БВП, оценките за динамиката заетостта през 2017 и 2018 г. са също завишени спрямо предходната прогноза, но през следващите две години техният растеж ще се забави поради по-бързото изчерпване на потенциала за нарастване на заетите и влиянието на демографското развитие в средносрочен план. Растежът на заетите през 2017 г. ще бъде съпроводен със спад в коефициента на безработица до 6,5%. През 2018 г. нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2%.

Положителните очаквания за инфлацията се запазват, в резултат от допусканията за повишение на международните цени на петрола и неенергийните суровини, и нарастване на вътрешното търсене. Кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява и ще достигне 6,7% в края на прогнозния период, отчитайки предвижданията за повишаване на икономическата активност в т.ч. потреблението на домакинствата и ускореният растеж на инвестициите.

Основните рискове пред реализиране на прогнозата са свързани с развитието на външната среда, динамиката на международните цени, неблагоприятните демографски тенденции в страната.

Повече вижте ТУК.

Коментари
Последни
Най-четени
Вчера
Job Мениджър:
Алианс за младежта

Алианс за младежта

Мениджър - Списанието

Advertorial

Жилищният комплекс от съвършено нов тип е пред Акт 16

Николай Неделчев

Снимка: Юлиян Донов

Румяна Тренчева, регионален директор на технологичния гигант за Югоизточна Европа

Снимка: Юлиян Донов

Цитат на деня
Виц на деня
Валутен калкулатор

Валутен курс за 23.03.2018 г.

от валута
към валута
количество
Крайна сума:
Фиксинг на БНБ

Фиксинг на БНБ за 23.03.2018 г.

Валута
За единици валута
Лева (BGN)
Обратен курс за 1 лев
CHF
1
1.67122
0.598365
CNY
10
2.50828
3.9868
EUR
1
1.95583
0.511292
GBP
1
2.24074
0.446281
RUB
100
2.7727
36.0659
USD
1
1.58418
0.631241