нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Пет водещи тенденции в разплащателната индустрия през 2021 г.

Мариус Галдикас, главен изпълнителен директор на компанията ConnectPay, която се занимава с доставяне на услуги за онлайн банкиране за интернет базирани компании

Тази година бе белязана от доста динамично развитие за разплащателната индустрия, която трябваше да се адаптира към новите предизвикателства, произтичащи не само от непрекъснато променящите се потребителски нужни, но и от пандемията от COVID-19. За да хвърли светлина върху бъдещето на индустрията, главният изпълнителен директор на ConnectPay Мариус Галдикас споделя своите виждания за пет важни тенденции и решения, които ще излязат на преден план през 2021 г.

1. Банкирането като услуга ще продължи да набира скорост

Банкирането като услуга, или BaaS (Banking-as-a-service), позволява да се вграждат финансови услуги във всяка компания. Използването на BaaS дава възможност да се съсредоточите върху продуктовите иновации, вместо върху развитието на инфраструктурата. Наричана още „вградено финансиране“, услугата дава възможност на всяка технологична компания да се превърне във финтех фирма в съкратен срок от време.

„Вграденото финансиране проправя пътя за създаване на финансови продукти, тъй като на компаниите не се налага да започват процеса от нулата – първо да изградят банкова инфраструктура и едва тогава да се фокусират върху иновациите. За някои BaaS е единственият начин, по които те могат да започнат разработката на продукти, тъй като поставянето на основите, които традиционно са нужни за това, изисква солидни инвестиции. И в двата случая банкирането като услуга позволява пренасочването на повече ресурси към продуктовите иновации“, обясни Галдикас.

„Интересът към BaaS ще продължи да расте, тъй като тази услуга може да даде на технологичните компании значително предимство пред техните конкуренти“, добави той.

2. Участниците на пазара ще търсят по-голяма регулация

Компаниите, опериращи в сектори, където регулацията е по-слаба, започнаха да апелират към политиците за засилен надзор и контрол. Добър пример в това отношение е криптоиндустрията. Тя се надява на по-ясни и единни стандарти, които да помогнат за смекчаването на пазарната съпротива към криптовалутите.

„Наличието на ясно определена регулаторна рамка би помогнало на индустриите, които в момента се разглеждат като по-несигурни, да се позиционират като надеждни, а и да проправят пътя за по-силни партньорства с други участници на пазара. Това ще доведе и до ограничаване на асоциациите на тези индустрии с престъпния свят, успокоявайки настоящите и потенциалните клиенти“, коментира Галдикас.

3. Зависимост от третите страни ще намалява

Изтичането на данни заради уязвимост на външен доставчик, особено при няколко доста известни инцидента, поставиха под въпрос надеждността на така наречените трети доставчици на платежни услуги. Това окуражи доставчиците на платежни услуги да търсят решения, които да им пълния контрол върху транзакциите – извършване на повече операции на вътрешно ниво и намаляване на зависимостта от посредници.

„Тези инциденти стимулираха компаниите да преразгледат отношенията си с третите страни. Създаването на функционални вътрешни решения дава по-голям контрол върху транзакциите и увеличава общата сигурност на фондовете, тъй като намалява броя на страните, които участват в процеса на плащане“, каза Галдикас.

4. Засилена употреба на биометрични данни

Използването на биометрични данни за потвърждаване на самоличността на купувача и одобряване на транзакции са сред бързо разрастващите се тенденции на пазара, като очакванията са те да продължат да се развиват с високо темпо и през следващата година.

„За потребителите възможността да одобряват покупка чрез лицево разпознаване или пръстов отпечатък позволява да се избегне претоварването от пароли, тъй като всички платежни услуги, които те използват, могат да бъдат защитени с една функция. Това прави и самият процес по-бърз. Освен това, биометричните данни осигуряват допълнителен слой сигурност, тъй като те са по-трудни за възпроизвеждане от измамници“, коментира Галдикас.

Скорошно проучване разкри, че 56% от купувачите биха предпочели да използват биометричен сензор на своята платежна карта вместо ПИН код.

5. Гъвкавостта в сектора ще нарасне

Тъй като потребителите не са сигурни какво крие бъдещето, пазарните участници правят всичко по-силите си, за да предлагат гъвкави решения, които да смекчат потребителските опасения, свързани с пандемията, и да отговорят по-добре на очакванията им. Това накара водещи пазарни участници, като например PayPal и Chase, да навлязат на новия пазар „купувай сега, плащай по-късно“, които позволява на клиентите да изплащат покупки за определен период от време при нулева лихва и фиксирани месечни вноски.

Концепцията за гъвкавост включва не само възможностите за отложено плащане, но и появата на нови платежни платформи. Популярното комуникационно приложение WhatsApp например работи по платежна услуга в Индия, докато Google работи по Plex – мобилна банкова сметка, интегрирана в  GooglePay.

 „Няма съмнение, че потребителските нужди постоянно се променят. Пандемията обаче оказа значително влияние върху това кои аспекти от бизнеса са придобили по-голямо значение през последните месеци. Нарастването на популярността на безкешовите плащания доведе до създаването на нови платежни платформи, докато опасенията за бъдещите доходи проправиха пътя на модела на pay-by-month. Макар че се очаква значителна част от настоящата несигурност да се пренесе и в следващата година, това е само началото на новите решения, чието предназначение е да се адаптират към променящите се навици на потребителите“, каза Галдикас.

Редактор: Георги Георгиев

още от Лица