нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Спестяванията на милионерите в България се увеличиха с 800 млн. лв. за 1 година

Shutterstock

Банковите депозити в България на стойност над 1 млн. лв., които са собственост на физически лица, са се увеличили с 800 млн. лв. през последните 12 месеца. Увеличението представлява 35% на годишна база до общо 3,2  млрд. лв.

Това показват отчетните данни на БНБ към края на третото тримесечие на 2021 г. За сравнение към края на март месец 2020 г. увеличението на спестяванията от този размер се увеличиха едва с 0,4%.

Значително увеличение има и при депозитите, които са на стойност между 200 000 лв. и 500 000 лв. – те се повишават с цели 23% през последните 12 месеца до близо 4 млрд.  лв.

Като цяло спестяванията на домакинствата в банковата система през последните 12 месеца регистрират значително увеличение. Те нарастват с цели 12% на годишна база до 62,8 млрд. лв.

Това е необичайно голямо нарастване на сумата на депозитите на домакинствата, особено като се има предвид, че лихвите по тези банкови продукти са много ниски. През последните години растежът на спестяванията варираше между 6-8% на годишна база.

Това обаче важи единствено за депозитите с голяма стойност – над 2500 лв.

Депозитите на стойност до 2500 лв. отбелязват спад. Тяхната обща сума е била 2,6 млрд. лв. към края на март 2021 г. Това е с 4% по-малко в сравнение с година по-рано. Едното възможно обяснение е, че по депозити са постъпили повече средства и те са преминали в категорията на депозитите на стойност между 2500 лв. и 5000 лв., която нараства с 3,5% на годишна база. Другото обаче е, че собствениците на въпросните депозити до 2500 лв. са ползвали част от спестяванията си по време на пандемията.  

Тази тенденция е особено отчетлива и при депозитите на фирмите. Сумата по малките фирмени депозити до 2500 лв. се е понижила през последните 12 месеца с 2% до 1,5 млрд. лв.

В същото време сумата на всички бизнес депозити с над 1 млн. лв. в тях расте с 1,8 млрд. лв. до 15,8 млрд. лв.

още от Финанси