Средната заплата в ИТ сектора – вече над 3000 лева

Снимка: Shutterstock

Средната заплата в направление "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" в България е достигнала 3 248 лева през декември месец на 2019 година, сочат данни на Националния статистически институт.

През 2019 година сегментът стартира с 2 882 лева средна работна заплата, което говори за увеличение от почти 400 лева в рамките на 1 година. 

Въпреки, че ИТ секторът държи най-висока абсолютна стойност в заплащането, най-драстично нарастване на заплатите се наблюдава в сектора на образованието, където средната брутна заплата през декември достига 1 499 лева. Това е ръст с 14,8% спрямо началото на 2019 година, когато тя е 1 145 лева.

Високи заплати взимат и в сегмента "Финансови и застрахователни дейности", където средното брутно възнаграждание през декември 2019 година е 2 307 лева. Работниците в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" също се радват на едно от най-високите заплащания в страната ни със средна брутна заплата през декември 2019 в размер на 2 238 лева. В този сектор увеличението също е драстично като в началото на 2019 година финансисти и застрахователи взимат 1 859 лева.

Най-ниско платени остават работниците в сферата на хотелиерството и ресторантьорството със средна брутна заплата към декември 2019 година от 785 лева. В сектора на строителството също се наблюдават едни от най-ниските заплащания като към декември 2019 година средната заплата в сегмента е 1 014 лева.

Пълните данни вижте тук.

още от Финанси