Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕС създава собствен продукт за лично пенсионно осигуряване

55

Shutterstock

Съветът на ЕС прие правила за осигуряването на по-голям избор за хората, които желаят да пестят за своите пенсии. Правилата разширяват пазара за пенсии със създаване на "общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване" (ОЕПЛПО). Приети бяха и мерки за премахване на съществуващите пречки пред трансграничното разпространение на инвестиционни фондове.

С правилата за ОЕПЛПО се създава нов вид продукт за доброволно пенсионно осигуряване. Неговите характеристики ще бъдат еднакви в ЕС и този продукт може да се предлага от широк кръг доставчици като застрахователни дружества, банки, професионални пенсионни фондове, инвестиционни посредници и управители на имущество. Доставчиците ще могат да продават ОЕПЛПО в различни държави от ЕС.

ОЕПЛПО ще даде нова възможност за спестяване в допълнение на държавните, професионалните и националните лични пенсионни схеми. Това ще позволи на потребителите доброволно да допълват своите спестявания за пенсия, като същевременно се ползват от потребителска защита. Вложителите ще могат да продължат да спестяват в своя ОЕПЛПО, когато се преместят в друга държава от ЕС, се отбелязва в съобщението.

Споразумението подобрява действащото законодателство за инвестиционните фондове и ще улесни трансграничното разпространение на инвестиционни фондове с премахването на съществуващите пречки.

Въвежда се улеснение за управителите на алтернативни инвестиционни фондове в ЕС да проучат интереса на възможните професионални инвеститори към нови пазари; изясняване на задълженията на управителите по обслужването на клиенти в държавата на пребиваване; привеждане в съответствие на процедурите и условията за управителите на съвместни инвестиционни фондове за напускане на националните пазари, когато решат да прекратят предлагането на своите фондове.

Ще бъде въведена по-голяма прозрачност със създаването на единна точка за онлайн достъп до информация за националните изисквания за предлагането на пазара и приложимите такси.

още от Финанси
20
Петък
Септември