нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Взаимните фондове вече управляват близ 5,9 млрд. лв.

Взаимните фондове за инвестиции вече управляват 5,88 млрд. лв. към края на 2020 г., показват последните отчетни данни на БНБ. Увеличението възлиза на 36% на годишна база. Този ръст обаче е заслуга предимно на чуждестранните фондове, които оперират у нас.

Фондовете, които се управляват от български дружества имат 1,79 млрд. лв. и регистрират ръст от 4% на активите. Много по-активни са били чуждестранните фондове, които най-често се предлагат през клоновете на търговските банки, които са собственост на чуждестранни финансови групи. Към края на 2020 г. те имат привлечени общо 4,1 млрд. лв., което е с 57% - тоест повече от два пъти повече в сравнение с края на 2019 г.

Този ръст се дължи най-вече на увеличените активи, които застрахователните и пенсионните дружества държат в чуждестранните инвестиционни дружества. Те се увеличават с 72% на годишна база и достигат 3,2 млрд. лв., тоест повече от половината от цялата сума, инвестирана в този тип схеми.

Инвестиции във взаимни фондове към края на 2020 г. (млн. лв.)
  Местни фондове  Чуждестранни фондове ОБЩО
  Млн. лв. Ръст  Млн. лв. Ръст Млн. лв.
Застрахователни и пенсионни дружества 594 4% 3,211 72% 3,805
Нефинансови предприятия 126 4% 115 16% 241
Домакинства 743 2% 659 24% 1,401
Други 323 11% 116 2% 439
Общо  1,785 4% 4,102 51% 5,887
Източник: БНБ, изчисления на Мениджър Нюз

Спестяванията в банков депозит са силно предпочитани към момента, като съотношението се променя бавно. В края на 2020 г. българските домакинства имат 1,4 млрд. лв., инвестирани във взаимни фондове. За сравнение на всеки 100 лв. такива инвестиции се падат по 4350 лв. спестявания в банков депозит. Година по-рано на 100 лв. инвестиции във фонд домакинствата са имали 4420 лв. банков депозит. Домакинствата все още предпочитат да правят инвестиции в местни взаимни фондове.

При нефинансовите предприятия съотношението е още по-голямо като на 100 лв. инвестиции във взаимен фонд фирмите имат по 12 150 лв. банков депозит.

 

още от Финанси