Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Застрахователи: Поскъпването на "Гражданска отговорност" няма да е драстично

Промяната в цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" ще бъде много по-скромна от тиражираните в медийното пространство данни за рекордно 50% нарастване - това заявява в официална позиция Управителният съвет на ЗД „Бул инс“. Важно е да се отбележи още, че ценовите корекции нямат нищо общо с очакваното отнемане на лиценза на ЗД „Олимпик“, се подчертава още в становището, разпространено до медиите.

Има няколко причини и обективни, независещи от застрахователите фактори, довели до необходимостта за корекция в цените, поясняват от ЗД „Бул инс“. С най-висока тежест сред тях е тълкувателното решение на Върховния касационен съд от 21 юни тази година, с което бе разширен кръгът на лицата, имащи право на претенции за обезщетяване на неимуществени вреди за загинал при пътно-транспортно произшествие техен роднина. Освен деца и родители, право на такива обезщетения вече имат баби, дядовци, чичовци, лели, както и други емоционално свързани лица с починалия. Някои анализи показват, че тази промяна ще струва на застрахователния сектор около 1,5 милиарда лева. Разходите на застрахователите по "Гражданска отговорност" са нараснали допълнително от 2016 г. насам и поради промяна в регламента за отчитане, както и заради  допълнителните вноски и такси, които застрахователите са задължени да покриват по закон. От 2016 досега са се увеличили  допълнителните вноски, които застрахователите извършват за: стикери, зелени карти, вноски в Гаранционния фонд, вноски за гаранционен фонд на НББАЗ, такси и членски вноски към АБЗ и националното бюро. С решение на съвета на бюрата на сдружението Зелена карта бе изискана извънредна гаранция от НББАЗ в размер на 4 млн. евро, която също бе покрита от застрахователите непропорционално, посочват още от "Бул инс".

От дружеството припомнят още, че през месец юни тази година, Комисията за финансов надзор е направила анализ на увеличението на плащанията на щети по моторния бизнес - „Каско“ и „Гражданска отговорност“, по компании, както и за бизнеса като цяло. Отчетените резултати бяха оповестени публично, като най-важните констатации бяха, че техническият резултат по „Гражданска отговорност“ е отрицателен, а техническите резерви, спрямо развитието на плащанията за щети за първите 6 месеца на 2018г. – недостатъчни. В резлутат бяха дадени задължителни указания за осигуряване на финансова стабилност на всяка компания по отделно.

А задължителната мярка при отрицателен технически резултат по даден вид застраховка,  която трябва да предприеме всеки застраховател е коригиране на тарифата. Това и се прави в момента от всички застрахователни компании, поради инцидентното решение (с обратно действие) на ВКС, поясняват от "Бул инс".

При недостиг на резерви всяка компания е длъжна, от собствения си бюджет, да дозадели резерв, достатъчен да покрие бъдещите плащания, на база статистиката за развитие на щетите. "В заключение ще отбележим, че това увеличение ще даде възможност на застрахователните компании да бъдат коректни към своите клиенти чрез подобряване на своята финансова стабилност в дългосрочен план.", се казва в позицията.

 

още от Финанси