нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Жилищните кредити надхвърлиха 12 млрд. лв.

Guiliver/Getty images Снимката е илюстративна

Общият обем на отпуснатите кредити за покупка на жилище в България вече е над 12 млрд. лв., показват последните отчетни данни на БНБ към края на месец януари.

В сравнение с миналата година сумата се увеличава с 11%. За сравнение, глобалната финансова криза, която достигна и България през 2009 г., беше предхождана от 2 години с много по-голям годишен ръст в кредитирането – съответно с 62% през 2008 г. и 35% през 2009 г.,  показват данните на БНБ.

Всъщност, откакто се води статистика, единственото понижаване в обема на ипотечните кредити е след 2014 г., като най-голям принос за този ефект има фалита на КТБ.

Това, което е видно също така е значителното подобряване на качеството на портфейлите с ипотечни кредити на банките. Необслужваните задължения по жилищните банкови кредити у нас се понижава от 22% през 2014 г. до 5% към края на януари 2020 г.

Въпреки това голям процент от сделките за имоти у нас все още се сключват без договор за ипотека. Според данните на Имотния регистър през 2020 г. у нас са били сключени общо около 40 000 законни и договорни ипотеки, които представляват под 25% от всички сделки с имоти, осъществени през годината.

Жилищни кредити в България (млн. лв.)*
  Обем на отпуснатите кредити  Ръст на годишна база Дял на необслужваните кредити
2008 5,729 62% 2%
2009 7,740 35% 3%
2010 8,408 9% 11%
2011 8,695 3% 16%
2012 8,828 2% 20%
2013 8,903 1% 21%
2014 8,828 -1% 22%
2015 8,716 -1% 21%
2016 7,537 -14% 18%
2017 7,780 3% 16%
2018 8,459 9% 11%
2019 9,438 12% 9%
2020 10,833 15% 6%
2021 12,071 11% 5%
Източник: БНБ, изчисления на Мениджър Нюз
*Към края на месец януари на съответната година
още от Финанси