нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

25 години HILL International в България

ИРЕНА ЖОТЕВА е управител и собственик на HILL International Bulgaria. Присъединява се към компанията в началото на 2002 г. като психолог, след това две години е ръководител "Приложна психология". През 2004 г. става изпълнителен директор, а пет години по-късно - управител и съдружник. От април 2015 г. е едноличен собственик. Преди това е работила като HR специалист в производствена компания. Има магистърска степен по психология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и магистърска степен по бизнес администрация от CITY University, Seattle, Washington. Професионален коуч към Erickson College International, акредитиран към Международната коучинг федерация (ICF). От 2006 г. преподава в магистърската програма "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси" на Софийския университет.

Интервю с Ирена Жотева, управител и собственик на първата западноевропейска HR компания, отворила офис у нас

 

- Госпожо Жотева, как се промени пазарът на труда през последните 25 години?  

- Това бе дълъг период, и то в едно много специално време за нацията и икономиката ни. HILL идва в България веднага след промените и има проекти още през 1989-1990 г., но реално марката официално започва да се представлява през 1991 г. HILL е първата западноевропейска HR компания, която стъпва на нашия пазар. Подборът на персонал като услуга, а и като процес дотогава не е бил познат и ние с гордост заявяваме, че HILL внася и налага открития, обективен и стандартизиран процес по търсене и селектиране на кандидати, който и днес познаваме. HILL въвежда у нас психометричния инструментариум при подбора - това са набор от въпросници и тестове, които позволяват съставянето на личностен профил на кандидатите с техните силни и слаби страни, съобразен с изискванията за съответната позиция. Както всяко начало, е било много трудно да се промени нагласата на работодателите и кандидатите, че може да има подбор на базата на обективни качества и квалификация, а не основани на познанства и контакти. Днес вече търсенето и подборът са едни от най-познатите и наложени процеси във всяка организация, но в никакъв случай това не означава - и най-лесният. Ако преди 25 години се е налагал процесът като такъв, то сега предизвикателството е да открием и привлечем подходящите специалисти, които да включим в подбора, особено за позициите, с които ние основно работим - средни и високи мениджърски нива. И това беше така и преди, и сега след кризата.     

още от Юбилей