Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Професиите, които са най-вредни за здравето

1510

Пожарникар изпълнява служебния си дълг и гаси огън край Марсдън в Англия. Снимка: Guliver/ Getty Images

Какви са професиите, които създават най-голям риск за здравето и живота на човека и оказват негативни ефекти? На този въпрос търси актуален отговор класация на изданието Business Insider, основана на данни от американската трудова статистика и нейната информационна база за заетостта O*NET Online. Базата съдържа няколко характеристики на околната среда, които са ключови в това отношение и обхваща близо 1000 професии. 

Business Insider взима под внимание 7 от тези характеристики - те могат да представляват рискове за здравето на работещите и са следните: излагане на замърсители; излагане на заболявания или инфекции; излагане на опасни условия на труд; излагане на опасно оборудване; възможност за леки изгаряния, порязвания, ухапвания или ужилвания; излагане на радиация; времето, прекарано в седнало положение (тъй като няколко проучвания показват, че изразходването на прекалено много време в седнало положение може да доведе до сериозни последици за здравето).

Базаа данни O*NET поставя оценки за всяка работа между 0 и 100, като 0 показва, че съответната характеристика няма изобщо опасни ефекти за здравето, а 100 - че съответният индикатор е основна част от работата, въпреки че е опасен. 

Така е оформен списък от 32 най-опасни професии.

Първата сред тях е тази на зъботехниците, които според показателите са изключително изложени на 1.) химични вещества и замърсители на средата, 2.) на заболявания и инфекции и 3.) прекарват много време от работния си ден седнали. 

Също така като много вредна е посочена и работата на зъболекарите, които са излагани на радиация, на болести и инфекции и прекарват много от времето си седнали, наведени напред. 

Денталните хигиентисти са включени на трето място, поради същите или подобни заплахи. При тях опасността от зараза с болести и инфекции е оценена на 100. 

Застрашени от влошено здраве заради работата си са и операторите на петролни и газови съоръжения, управляващи голямото оборудване за задвижване и работа на помпите за циркулиране на кал през пробивната шахта. Те са изложени на замърсители на околната среда, работят с тежки опасни машини и често имат регистрирани случаи на леки изгаряния, порязвания и др.

Следваща най-опасна за здравето професия според авторите е тази на служителите в емиграционните служби. Отново заплахите за здравето тук са от инфекции, опасна екипировка и съоръжения, вещества.

Включени са и асистент-зъболекарите. стационарните инженери и оператори на котли, пилотите на самолети, вторите пилоти и авиоинженерите - заради времето, което те прекарват седнали и излагането на радиация при летенето. Също така са изложени на високи рискове и пожарникарите, работниците, които ремонтират огнеупорни материали с изключение на тухлените, хистотехнолозите и хистологичните техници в лечебните заведения, специалистите по поправка и монтаж на асансьори. Фигурират и техниците за поддръжка на ядрените централи, както и хората, които участват в инсталирането, разглобяването или пренасянето на тежки машини като пералните. 

Още: застрашени от работата си са и ветеринарните лекари и специалистите в лаборатории за установяване причините за пожари, механиците, отговорни за инсталацията на хладилници и анестезиолозите, които са изложени на опасност от заразяване с болести, инфекции, радиационни лъчения от медицинското оборудване и химични вещества. 

още от Job Мениджър
22
Сряда
Май